Hemligt dokument splittrar kyrkan

NYHETER

Kvinnoprästmotståndare inom Svenska kyrkan vill öppna eget - med eller utan kyrkoledningens välsignelse.

Det skriver Smålandsposten, som tagit del av ett hemligt dokument där en så kallad missionsprovins diskuteras.

- Vi har hört talas om det här tidigare, att det har funnits sådana här planer bland vissa grupper av kvinnoprästmotståndare, säger Lars Friedner, Svenska kyrkans rättschef.

Enligt tidningen Smålandsposten är planerna på ett eget stift redan sjösatta. Tidningen skriver att utbrytningen uppfattas som att några tar ett andra steg efter bildandet av Svenska kyrkans fria synod och grundar en egen kyrka.

- Om det är så som det står i Smålandsposten, att man avser att bilda ett eget stift, och det är präster och biskopar inblandade, så är en möjlig följd att de inblandade prästerna blir fråntagna sin rätt att vara med i Svenska kyrkan.

Långt gångna planer

Ett hemligt dokument undertecknat av Bengt Birgersson och Per-Anders Grunnan, ordförande respektive sekreterare i arbetsgruppen, visar enligt Smålandsposten att förberedelserna är långt gångna.

Enligt planerna skall en missionsprovins upprättas i Sverige. Det kan liknas vid ett stift som inte är bundet till något geografiskt område.

Församlingar, bönegrupper och olika stödorganisationer ska knytas till ett nyvalt biskopskollegium .

Arbetsgruppen väntas föreslå att biskopar ska vigas utomlands av flera biskopar från Svenska kyrkans erkända samfund, möjligen också av den förre biskopen i Göteborg, Bertil Gärtner.

Läs mer om kyrkan

Fredrik Rundkvist, TT