25 000 spelmissbrukare behöver vård

Uppemot 100 000 svenskar har problem med sitt spelande

NYHETER

STOCKHOLM

Så många som uppåt 100 000 svenskar har problem med sitt spelande och 25 000 är spelberoende. Nu måste staten satsa en del av sina spelinkomster på vård av de drabbade, anser Folkhälsoinstitutet.

Denna vård beräknas kosta 40-50 miljoner kronor om året.

- Marknadsföringen av spel kostar spelbolagen närmare en miljard kronor om året. I det perspektivet är insatserna för att hjälpa drabbade mycket rimliga, säger Folkhälsoinstitutets generaldirektör Gunnar Ågren till TT.

Institutet har i ett och ett halvt år försökt kartlägga problemet på uppdrag av regeringen. Resultatet överlämnades på tisdagen i form av ett handlingsprogram mot spelberoende. Huvudinnehållet handlar om utbildning av vårdpersonal, öppenvårdsinsatser, information om spelandets risker betald av spelbolagen själva, forskning kring spelberoende och upprättande av kunskapscentra i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Folkhälsoproblem

Det är inte bara de spelmissbrukarna själva som drabbas av sitt problem.

- Upp emot en halv miljon anhöriga påverkas också, konstaterar Gunnar Ågren.

- Det finns alltså fog att kalla det ett folkhälsoproblem som måste tas på allvar.

När andra länder sedan länge avsatt medel för att vårda spelmissbrukare, dämpa skadeverkningarna och forska inom området, har problem kring svenskarnas spelande länge sopats under mattan. Kanske för att spelarna blivit en viktig inkomstkälla för staten och föreningslivet.

Staten beroende

- Det är inte bra att staten själv blir spelberoende och vi vill ta upp en diskussion om det rimliga i att till exempel ungdomsverksamhet finansieras till stora delar av spelinkomsterna, säger Ågren.

I sitt handlingsprogram konstaterar Folkhälsoinstitutet att ungdomar, socialt utsatta och människor med andra missbruksproblem är överrepresenterade bland spelmissbrukarna.

På tio år har omsättningen bara på de lagliga spelen ökat med 10 miljarder till cirka 35 miljarder om året. Störst är ökningen bland de farligaste spelen ur missbrukssynpunkt, de snabba spelen över Internet och automatspelen Jack Vegas och Miss Vegas, som omsätter över åtta miljarder. Spelen bidrar till idrottsrörelsen med över en halv miljard kronor om året.

Spelstopp

- Vill vill skärpa ålderskontrollen kring de spelen och införa spelstopp fram till klockan 16 för att hindra folk att sitta i timmar framför automaterna, säger utredaren Anders Stymne.

Även om Folkhälsoinstitutet med oro ser utvecklingen mot mer spelande över Internet är det inte berett att föreslå begränsningar för till exempel Svenska Spel och ATG som länge kämpat för att få utveckla Internetmarknaden.

- De måste få möta den internationella konkurrensen på lika villkor. Begränsningarna måste ske genom internationella överenskommelser, säger Gunnar Ågren.

Anders Lignell/TT