Bush föreslår kraftigt sänkta skatter

”Stimulanspaket” ska få fart på landets ekonomi

NYHETER

CHICAGO

USA:s president George W Bush vill satsa 674 miljarder dollar (5 866 miljarder kronor) under tio år för att få fart på landets ekonomi. I stimulanspaketet ingår ett hårt kritiserat förslag om slopad skatt på aktieutdelning.

- Jag kommer att be representanter för båda partierna att arbeta med mig för att säkra vår ekonomiska framtid. Vi kan inte vara nöjda förrän alla delar av vår ekonomi är starka och mår bra, sade Bush inför Ekonomiska klubben i Chicago, USA, där han presenterade paketet.

För att bli verklighet måste förslaget få stöd av såväl republikaner som demokrater i den tudelade kongressen.

Enligt officiella beräkningar skulle paketet kosta 674 miljarder dollar, vilket är mer än dubbelt så mycket som initialt övervägdes. Merparten av kostnaderna handlar om skattelättnader för landets medelinkomsttagare. Bara i år kommer skatten i genomsnitt att sänkas med 1 083 dollar, motsvarande 9 425 kronor, för 92 miljoner amerikaner. Bush vill att denna sänkning gäller retroaktivt från och med årsskiftet.

Vill skapa nya jobb

Paketet presenteras som ett sätt att få fart på konsumtionen och öka investeringstakten i landet, vilket ska leda till att nya arbetstillfällen skapas, hoppas Bush-administrationen.

I paketet ingår även förslag om att förlänga det federala arbetslöshetsunderstödet, som drogs in för 750 000 amerikaner i december. Bush vill även satsa på utbildning för långtidsarbetslösa.

En viktig hörnsten i paketet är slopandet av skatt på aktieutdelningar, som Bush anser vara en orättvis dubbelbeskattning då företagen redan skattat för sin vinst. Regeringen räknar med att detta kommer att pressa upp börskurserna med tio procent.

Upp emot 35 miljoner amerikaner som har inkomster från aktieutdelningar kommer att gynnas av förslaget. Över tio miljoner av dessa är pensionärer, en viktig väljargrupp inför presidentvalet 2004.

Bush kommer även att be kongressen att tidigarelägga de sänkningar av inkomstskatterna som är planerade till 2004 och 2006. Företag ska också få skriva av mer av sina investeringar.

Risk för ökat underskott

Enligt oppositionella kritiker skulle paketet främst gynna rika investerare. Det beskrivs bland annat som valfläsk inför presidentvalet nästa år. Kritik har även riktats mot paketet för att det skulle öka landets växande budgetunderskott.

I mars i fjol godkände kongressen ett tidigare stimulanspaket från Bushadministrationen. I detta, som ska kosta 94 miljarder dollar under fem år, ökades stödet till arbetslösa i kombination med skattelättnader för företag.

TT-Reuters