Synskadade får lekplats

Båtsmantorpet i Bromma får springlinor och ljudrör

NYHETER

Springlinor och speciella "ljudrör" ska göra Båtmanstorpet i Bromma till Stockholms första lekplats för synskadade.

Att öka tillgängligheten till lekparkerna för handikappade barn har länge varit ett mål, enligt parkingenjör Christina Söderström Lööf. Om allt går som det ska kan ombyggnaden komma igång redan till hösten, skriver Dagens Nyheter.

Gatu- och fastighetskontorets förslag till upprustning ska nu visas för de boende i området.

Vid konstruktionen av Båtmanstorpet har man bland annat tagit hjälp av Tomteboskolan och handikapprådet för att få tips och synpunkter.

Viktoria Martinsson