Dubbelt så många unga dör i trafiken

NYHETER

50 ungdomar har dött i trafikolyckor de senaste åren, 99-01.

Det är dubbelt så många som åren innan.

För första gången är de unga dödade fler än de äldre.

De 50 dödade ungdomarna var mellan 18 och 24 år.

För första gången är de fler än omkomna förare över 65 år.

De närmaste åren blir ungdomskullarna större och fler kommer upp i körkortsålder.

Det är oroande, anser Väg- och Transportforskningsinstitutets generaldirektör Urban Karlström.

Idag presenterar institutet sin senaste forskarrapport om trafikläget.

Urban Karlström säger till Ekot att orsaken kan sökas bakom ökade hastigheter, större lastbilsflak och vissa attitydförändringar hos trafikanterna.

Förra årets sista månader minskade antalet omkomna i trafiken något jämfört med 2001.

535 dog i trafiken 2002, året innan var de 554, enligt Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI. Det är 300 fler än vad man beräknat och hoppats på.Ytterligare några tiotals dödsolyckor varje år var direkt orsakade av sjukdom.

VTI tycker att utvecklingen mot större säkerhet i trafiken går för långsamt. ”Bättre vägar, säkrare bilar, skärpta regler och propaganda har inte fått den effekt man hoppats på och räknat med.” skriver VTI på sin hemsida.

Simone Söderhjelm