"Det är något som klickar"

Psykoterapeuten berättar om barnmisshandeln

NYHETER

Mer än var tredje av Aftonbladets nätläsare som svarat på frågan "Har du blivit slagen som barn" svarar ja. 15 procent säger sig ha slagit sitt barn någon gång.

Alla förstagångsföräldrar är osäkra på sin roll.

- Det är en otrolig omställning. Från att ha haft en relation i fokus, tar något annat över. Barnet kanske kräver mer tid och fokus än vad man förstått, säger Börje Svensson som i sitt arbete som psykoterapeut på Rädda Barnen arbetar med barn som utsatts för övergrepp.

Enligt honom kan det handla om oförstånd när en förälder slår ett spädbarn.

- De kanske helt enkelt inte förstår att ett litet barn som skakas kan få bestående hjärnskador.

Känslomässigt omogna

Även om det för en ung person kan innebära en stor omställning att bli förälder, klarar de flesta av det.

- Det är något som klickar när det går över till våld, säger Börje Svensson.

Han hävdar att det kan finnas flera anledningar till att föräldrar slår sina barn. Det kan vara så att föräldrarna inte är känslomässigt mogna att klara föräldraskapet.

- När barnet protesterar, skriker eller vaknar på natten kan det upplevas som frustrerande. Det händer att föräldrar upplever att barnet är mäktigare än vad de själva är och att de slår barnet i självförsvar.

Personer som haft det svårt i sin barndom och själva blivit utsatta för våld kan sedan föra det vidare till sina barn.

- Barnet kan påminna den vuxne om hans egen barndom, plågsamma saker som leder till en aggressivitet mot det egna barnet.

Dum pappa och snäll pappa

Barnet behöver sina föräldrar för att överleva. När den som försörjer och tar hand om barnet samtidigt är den som slår, leder det ofta till dubbla känslor hos barnet.

- Barn kan känna jag har en dum pappa och en snäll pappa. Det är ett liv i otrolig osäkerhet, säger Börje Svensson.

Barnet får ofta skuldkänslor när en förälder slår.

- Barnet tror sig ofta ha gjort något fel och tänker ”det är jag som är dum”.

En ond cirkel

Enligt Börje Svensson är det viktigt för barnet att bearbeta övergreppen, inte minst för att bryta den onda cirkeln som kan uppstå, att barnet växer upp och sedan slår sina egna barn.

- Barnet måste få tillfälle att bearbeta det de råkat ut för med någon de ha förtroende för. De måste få berätta hur det kändes och få reflektera över det som hänt. Det är viktigt att någon lyssnar, det kan vara någon närstående eller släkting.

Det är inte säkert att barnet upplever våldet som det värsta det utsatts för.

- Ett barn hade utsatts för grava sexuella övergrepp. Man kan tro att det är det värsta som kan hända. Men barnet upplevde tillfället då pappa var full och polisen kom som det värsta. Bråk uppstod och barnet kröp ihop och blev rädd av allt våld. Barnet blev inte fysiskt skadat men traumatiserat, berättar Börje Svensson.

Läs också:

Misshandel av barn i statistiken:

Susanna Vidlund

ARTIKELN HANDLAR OM