Slagna babyn har fått en advokat

"Föräldrar kan vara olämpliga - även om de inte blir dömda"

NYHETER

Mamma och pappa är misstänkta för att misshandlat sin nyfödda dotter.

Nu har advokat Hans-Erik Andersson tagit över ansvaret för flickan.

- Jag har trätt in i föräldrarnas roll och bevakar vad som händer på sjukhuset och har kontakt med socialen för att se att det fungerar, säger Hans-Erik Andersson.

Han är utsedd till bebisens särskilda företrädare enligt en lag som började gälla för tre år sedan. Den tillkom för att stärka barnets skydd. Hittills har lagen knappt tillämpats och därför finns ännu ingen praxis för hur företrädarens roll ska se ut.

Men Hans-Erik Andersson tänker träffa flickan om och när hon kommer till Sundsvall. Och han kommer att göra allt för att hon ska få bra vårdnadshavare i framtiden.

- Om föräldrarna döms för misshandel är det ganska solklart att de inte är lämpliga föräldrar under en tid. Då måste man hitta en lösning som sträcker sig ett par år och ordna en fosterfamilj, säger Hans-Erik Andersson.

Om mamman släpps fri kommer hon att få träffa barnet. Men inte ens om alla misstankar mot henne skulle avskrivas de kommande dagarna, får hon automatiskt tillbaka vårdnaden.

- Man kan vara en olämplig förälder även om man inte döms för ett brott, så vårdnaden måste utredas av socialtjänsten först och sedan beslutar länsrätten, säger Hans-Erik Andersson.

Camilla Norström