Allt fler unga mister körkortet efter rattfylleri

NYHETER

STOCKHOLM

Allt fler mister körkortet. De senaste fyra åren har antalet återkallade körkort ökat med 25 procent. Största ökningen återfinns bland unga förare. Främsta orsakerna är rattfylleri och bristande respekt för trafikreglerna.

Förra året återkallade landets länsstyrelser 27 723 körkort. Det innebär en ökning med 25 procent sedan 1999 då 22 157 drogs in, skriver Svenska Dagbladet.

Körkortsindragning är ingen straffåtgärd utan sker av trafiksäkerhetsskäl. Körkorten återkallas av framförallt två skäl, antingen medicinska eller vid brott mot trafikreglerna.

Vid medicinska skäl är föraren så sjuk att hon eller han inte bedöms klara av att köra säkert. Körkorten återkallas då utan spärrtid. De medicinska fallen har minskat något, från 4 300 fall 1999 till 4 100 förra året.

Vid brott mot trafikreglerna dras körkortet in mellan en månad och tre år.

Enligt trafikregistrets statistik ökade antalet rattfylleribrott med 22 procent under fyraårsperioden, från 4 200 till 5 100 förra året.

En ökning har även skett när det gäller de övriga brotten mot trafikreglerna som leder till indragning av körkortet; fortkörning, omkörning vid övergångsställe och vid körning mot rött ljus. För fyra år sedan återkallades 11 000 körkort av de skälen jämfört med 15 500 förra året.

Antalet körkort som återkallas ökar i alla åldrar men mest bland de yngsta förarna. Förra året blev 4 000 personer i åldern 20 till 24 år av med körkortet, vilket innebär en ökning med 50 procent på fyra år.

TT