Systemet vill ha sänkt spritskatt

Monopolet hotas av den ökade gränshandeln

NYHETER

Alkoholskatten kanske måste sänkas, annars kan monopolets trovärdighet vara hotad och den illegala försäljningen av sprit kan öka. Det anser Systembolagets vd Anitra Steen.

Enligt Anitra Steen är alkoholpriset ett politiskt dilemma. Med hjälp av priset kan spritkonsumtionen regleras, samtidigt får priset inte vara för högt. Då kan illegal spritförsäljning och gränshandel öka.

- Nu ökar införselkvoterna och då blir det ändå viktigare att följa utvecklingen i andra länder. Vi vill inte hamna i det läget att Systembolaget tappar alltför många kunder.

Billig sprit i Danmark

I Danmark sänks alkoholskatten med 45 procent i oktober. Anledningen är att danskarna i stor omfattning åker över gränsen till Tyskland och köper sprit. Där är skatten nämligen lägre.

I och med att införselkvoterna ökar och alkoholskatten i Danmark sänks, finns det risk för att svenskarna i större utsträckning än tidigare åker över sundet och köper sprit.

Anitra Steen tror dock inte att spriten på Systembolaget blir lika billig som i andra länder inom EU.

”Fullt möjligt att ha högre skatter”

- Vi kan ha högre skatter än omvärlden, det tror jag är fullt möjligt. De höga alkoholskatterna är ett viktigt alkoholpolitiskt instrument.

Enligt Anitra Steen är det viktigt att Systembolaget får behålla sitt monopol.

- Vi vill värna om folkhälsan.

Fakta om spritpriserna:

Susanna Vidlund

ARTIKELN HANDLAR OM