"Man måste själv bevaka prisutvecklingen"

Jan Norberg från elbolaget Fortum chattade med Aftonbladets nätläsare

NYHETER

Jan Norberg säger: Hej och välkommen till oss på Fortum. Ställ dina frågor om elenergi.

Tomas säger: Hej, Hur kan ert tillsvidarepris vara lägre än det rörliga priset? Tycker ni att ni med denna prissättning gynnar era kunder som skrivit avtal med er?

Jan Norberg säger: Tillsvidarepriset är ett pris som vi släpper på lite längre sikt än det rörliga priset. Det rörliga priset följer marknaden väldigt nära och på en kort sikt, månadsvis. Det betyder att en enstaka månad kan det rörliga priset bli högre än tillsvidarepriset.

Om du ser till det rörliga priset har de kunderna fördelen att de kan få ett lägre pris under exempelvis sommarperioden.

Vi har två typer av avtalsprodukter. Ett med fast pris och ett med rörligt. Det fasta priset är avsett för kunder som v

Leffe säger: Vilka är era ökade kostnader för elen? En redovisning, tack.

Jan Norberg säger: Våra inköpspriser på elen har stigit på grund av lägre tillgång på vattenkraft. Priset påverkas av tillgång och efterfrågan.

Göran mannen säger: vad e det som händer med priserna?

Jan Norberg säger: Se svar ovan.

Eljan säger: Stämmer det att konsumenterna får betala det högsta priset per kW/h per dag, medan elbolagen betalar vad det verkligen kostar från Nordpool. Varför betalar inte kosumenterna ett medelpris?

Jan Norberg säger: Elbolagen köper in elen från Nordpool och adderar ett påslag för arbetet innan det säljs till kunden.

Kortis säger: Elpriset är som sagt skyhögt för tillfället. Kan man vänta sig en sänkning ner till en normal nivå och isåfall när?

Jan Norberg säger: Ja, man kan förvänta sig en sänkning framgent.Om marknaden utvecklas som tidigare år inför sommaren kommer det att sänkas. Men hur mycket kan vi inte svara på.

Mattias säger: Är det inte så att ju fler som snålar på elen desto högre blir elpriserna?

Jan Norberg säger: Priserna styrs av tillgång och efterfrågan på marknaden. Sjunker efterfrågan så sjunker också priset. Alltså ska man snåla.

Trollunge säger: Hej! Hur kommer det sig att ni har bland landets högsta abonnemangsavgifter, när de kunde vara mycket lägre, eftersom man gör vinster av att kunna dela elledningarna mellan abonnenter och kortare avstånd mellan kunder?

Jan Norberg säger: Riksdagen har bestämt att nuvarande nätpriser ska utjämnas. Det kan innebära att vissa får lägre avgifter och vissa får högre. Förändringen genomförs under en femårsperiod och blir sedan bestående.

Göran mannen säger: Varför importera dyr el från Danmark när vi har tillräkligt med el i Sverige. Det är bara att använda den på rätt sätt

Jan Norberg säger: Vi har inte tillräckligt med el i Sverige i dagsläget. Därför tvingas vi importera.

Monica säger: Vad ger du för råd till oss som inte har bundet el-pris. Måste man ha is i magen till priserna sjunker och hur ser du att fortlöpande obundet?

Jan Norberg säger: Framför allt måste man själv bevaka prisutvecklingen i sitt eget företag, åtminstone varje månad. Man kan styra det och välja att gå över från ett rörligt pris till ett fast pris.

Bettina säger: Vilket är ditt bästa spartips?

Jan Norberg säger: De som har elvärme kan sänka temperaturen. Det ger mest på kort tid. Man ska alltid börja med de insatser som inte kostar något utan som enbart betyder en ändring av sitt beteende. Den kilowattimme man inte använder kostar inte heller något.

Olle säger: Är det inte rena diktatur fasonerna när elbolagen kan höja å höja utan till synes något tak.

Jan Norberg säger: Nej, vi har skapat en fri elmarknad just för att kunderna fritt ska kunna välja leverantör att köpa sin el från.

Matte säger: Jag vill nästan återkomma till en tidigare fråga; Självfallet skall ni ni, liksom andra företag, tjäna pengar men hur mycket hanteringspåslag i procent räknat lägger ni på?

Jan Norberg säger: Företag som agerar på marknaden lämnar inte ut den typen av uppgifter.

Patrik säger: Kan man förvänta sig att det blir brist på el i Sverige framöver.

Jan Norberg säger: Sannolikheten är inte så stor men det finns en liten risk.

Rolf i Sthlm säger: Hur kommer det sig att ni är så snabba med att höja när era inköpspriser stiger, men otroligt långsamma med att sänka ?

Jan Norberg säger: Vi kan konstatera att med erfarenhet från höstens prisuppgång har vi inte varit tillräckligt snabba att hänga med prisutvecklingstakten på Nordpool.

Lagergossarna säger: Tjena, jag tycker det är förskräckligt hur priserna har gått upp. Helt otroligt. Man har knappt råd att ha på elementen.

Vad ska ni göra åt detta egentligen?

Jan Norberg säger: Du måste själv åtgärda det i första hand. Det vi kan göra är att erbjuda är en säker och trygg leverans av kraft. Du kan sänka dina utgifter genom att sänka din elanvändning.

Tomas säger: Du säger att rörligt pris följer Nordpool, men hur kan ni då sätta priset 2 månader innan?

Jan Norberg säger: Vi sätter priset utifrån elkontrakt för framtida leveranser en månad i förväg.

nn säger: Är elmarknaden i Sverige verkligen fri? Är det inte så att det är ett par stora leverantörer som håller varandra om ryggen, så att det inte går att få spara särskilt mycket genom att byta?

Jan Norberg säger: Elmarknaden i Sverige domineras helt riktigt av tre stora aktörer. Men det finns över hundra olika elleverantörer som man fritt kan välja att teckna avtal med. Vi tackar för visat intresse och hoppas att våra svar ger er något råd på vägen.

Moderator säger: Då var chattet slut. Tack Jan Norberg och tack alla läsare!