Grindvalar strandade på Nya Zeeland

Miljöförstöring kan bidra till strandningar

1 av 2 | Foto: Reuters
En flock grindvalar strandade på en ö i södra Nya Zeeland. 39 valar kunde räddas.
NYHETER

En flock grindvalar strandade på en ö i södra Nya Zeeland. 39 grindvalar räddades undan döden.

Det kan finnas en mängd anledningar till att valar strandar.

- Grindvalen är ett flockdjur. Ett djur med en dominant roll kan få med hela flocken i sitt beteende. Det kan förklara masstrandningar, säger marinekologen Erland Lettevall.

Grindvalen är en slags delfin. De är känsliga för magnetfält som påverkar deras navigation. Erland Lettevall menar dock att det just i det här fallet kan finnas andra förklaringar till strandningen.

- Magnetfälten har större betydelse på norra halvklotet än södra. Nya Zeeland ligger vid en nyare kontinent där magnetfälten ligger huller om buller. Då väljer delfinerna att inte följa störningarna utan litar mer till syn och hörsel.

Det finns dock många saker som kan störa delfinens sinnen och leda till att delfinen får problem med att orientera sig. Sjukdom och brist på mat är två faktorer, parasiter en annan.

- Människan påverkar delfinens miljö. Miljöförstöring och buller kan störa dess förmåga att orientera sig, säger Erland Lettevall.

Webb-tv: Se reportage om de strandade valarna.

Susanna Vidlund