Pagrotsky kräver bättre kundservice

Näringsministern är missnöjd med hur elmarknaden fungerar

NYHETER

Näringsminister Leif Pagrotsky (s) är missnöjd med hur den svenska elmarknaden fungerar. För att komma till rätta med problemen har han bjudit in ett tiotal företrädare för de stora svenska elhandelsföretagen till samtal om hur kundservicen ska förbättras.

Mötet är planerat till fredagen den 17 januari. Initiativet är primärt en konsekvens av den kritiska rapport av elbranschen som Konsumentverket presenterade före julhelgen.

I rapporten kritiserades elbolagen bland annat för dålig kundhantering, krånglig information till kunderna och preliminärdebiteringen, som kan leda till chockhöga räkningar i efterhand.

- Det finns fog för missnöjet. Jag är missnöjd själv. Jag vet hur det fungerar för mig. Jag tycker det är dåligt. Jag känner igen mig i den beskrivning Konsumentverket gör. Jag kan inte förstå min elräkning, säger Pagrotsky till TT.

Höga krav

Svårbegripliga elräkningar, brister i kundservicen och svårigheten att byta leverantör är de tre problem som Pagrotsky anser vara mest allvarliga.

- Detta är en bransch där man måste ställa kraven högt då detta är nytt för människorna. Man har ju inte vuxit upp med vanan att värdera sin elräkning, välja leverantör eller ta ställning till vem man ska gynna, säger Pagrotsky.

Han hoppas att problemen på elmarknaden ska gå att lösa med en självsanering, men utesluter inte att det kan bli aktuellt med lagstiftning på området i framtiden om problemen kvarstår.

- Nu vill jag höra vad de har för kommentarer till den här rapporten, om de delar beskrivningen eller har invändningar på olika sätt. Och så vill jag höra vad de själva planerar att göra för att lindra de problem som pekats ut. Sen får vi gå vidare med andra diskussioner. Jag tycker det vore fel att börja i andra ändan, säger Pagrotsky.

- Jag tycker inte det är rimligt att bjuda till en överläggning om detta och samtidigt säga att jag har andra alternativ i bakfickan, tillägger han.

Höga priser

Den svenska elmarknaden har varit avreglerad sedan 1996, då en gemensam elmarknad för Sverige, Norge och Finland öppnades upp. Priserna sätts sedan dess på elbörsen Nordpool.

Den stränga kylan och trytande vattenmagasin har inneburit kraftiga prisökningar på Nordpool i vinter. De höga elpriserna ser dock inte Pagrotsky som något problem i sig.

- De höga priserna lockar förhoppningsvis fram bättre hushållning med elen och skapar förutsättningar för nyinvesteringar i branschen, säger han.

Han påpekar dock att de höga priserna gör det än mer angeläget att det är enkelt för konsumenterna att jämföra priser och byta leverantör.

Joakim Goksör/TT

ARTIKELN HANDLAR OM