Psykologer vill ha sex med sina klienter

Tre av fyra har känt sig attraherade

1 av 2 | Foto: HBO
farlig förbindelse I tv-serien "Sopranos" kan man se en ömsesidig attraktion mellan psykoterapeuten Jennifer Melfi, som spelas av Lorraine Bracco, och hennes klient maffiabossen Tony Soprano (James Gandolfini). Precis som många svenska psykologer känner doktor Melfi ibland också rädsla för sin klient.
NYHETER

Tre av fyra psykologer har attraherats av sin klient.

- Det är en väldigt vanlig känsla. Psykologer är också människor, säger forskaren Suzanna Lundblad.

Psykologernas yrkesutövning bygger på att klienten har absolut tillit till sin psykolog. Men nu kan psykologernas trovärdighet vara i gungning. I en doktorsavhandling vid Göteborgs universitet svarar 185 yrkesverksamma psykologer på frågor om relationen till sina patienter.

Resultatet är överraskande.

75 procent uppger att de någon gång känt sig attraherad av sin klient.

- Det är ett tabubelagt ämne men psykologer är inga fantomer. För att vara öppen för att ta emot känslor så kan man inte stänga sina egna, säger Suzanna Lundblad som står bakom avhandlingen.

Förbjudet att ha sex

Resultatet går tvärs emot vad som anses vara lämpligt inom yrkeskåren.

I de yrkesetiska principerna för psykologer står att psykologen ska undvika relationer av privat karaktär. Det står också att sexuellt umgänge mellan psykolog och klient inte är tilllåtet.

Men det förekommer ändå.

Suzanna Lundblads avhandling visar att psykologer haft sex med sin klient i tre fall.

Uppgiften skakar ordföranden i Sveriges Psykologers etiska råd, Charlotte Uggla.

- Det är väldigt alarmerande om det är på det sättet. Ett fall av sexuellt umgänge är för mycket. Det är verkligen ett gravt övertramp. Klienter hamnar i en beroendeställning och det är oerhört viktigt att psykologen inte utnyttjar sin relation, säger hon.

Men Charlotte Uggla tror att de flesta känslor stannar vid fantasier.

- De allra flesta förmår hålla på den viktiga etiska principen att man inte går över gränsen och har sexuellt umgänge, säger hon.

Men det är inte bara attraktion som Sveriges psykologer känner för sina klienter.

Många blir rädda

70 procent uppger att de någon gång har känt sig rädda.

- Det är inte heller så konstigt. Men man måste hantera det på rätt sätt. Rädsla gör att man blir låst, säger Suzanna Lundblad.

Har du själv varit rädd för en klient?

- Ja, och jag tog upp de med mina kollegor och pratade igenom hur jag skulle gå vidare, säger Suzanna Lundblad.

Förbjudet ha förhållande med klienter

Patient blev gravid med sin terapeut

Johan Bratt