Varning för dystra prognoser

NYHETER

Ett ovälkommet trendbrott eller bara en tillfällig förändring?

I december ökade arbetslösheten för första gången på sju år.

När arbetslösheten var som högst i Sverige, krisåret 1994, gick nära 16 procent eller 672 000 personer utan arbete.

Sedan dess har arbetslösheten minskat kontinuerligt. Men nu finns signaler om att ett ovälkommet trendbrott kan vara på väg.

Dystra siffror

Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams, publicerade i går arbetslöshetssiffrorna för december månad. Jämfört med samma månad året innan har arbetslösheten ökat med 10 000 personer.

Det är första gången sedan 1996 som arbetslösheten i december är högre än den var samma månad ett år tidigare. Tyvärr var det lika dystert i november. Fler gick då utan jobb eller sysselsattes av Ams än som gjorde det året innan.

Regeringen räknade så sent som i höstas med att utvecklingen skulle fortsätta åt rätt håll. Arbetslösheten skulle fortsätta att sjunka under 2003 enligt finansminister Bosse Ringholms budget.

Men varningsklockorna ringer på fler ställen än i arbetslöshetsstatistiken. Tidigare i veckan presenterade statliga Konjunkturinstitutet nya dystra prognoser.

Industrin - sysselsättningen förutspås minska ytterligare.

Byggsektorn - antalet anställda kommer att fortsätta minska.

Handeln- ser positivt på framtiden och förväntar sig försäljningsökningar. Om det betyder fler anställda är oklart.

Privata tjänstesektorn - inga förändringar i sikte.

Trots de bleka framtidsutsikterna spelade sysselsättningen en blygsam roll i valrörelsen förra året. Det är inte troligt att de nya siffrorna kommer att ändra på det.

Ett bakslag

Höstens folkomröstning om att byta kronan mot euro gör att de största partierna - socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet - inte är överdrivet intresserade av att diskutera ekonomins avigsidor.

Att arbetslösheten går upp är ett bakslag för regeringen.

När Göran Persson blev statsminister lovade han att minska den öppna arbetslösheten till 4 procent år 2000.

I december var den 4,7 procent.

Arbetslöshet i december

Lena Mellin