Klonbaby kan tas ifrån föräldrarna

NYHETER
Foto: GETTY IMAGES
Sektledaren Brigitte Boisselier.

De föräldrar som med hjälp av en sekt tros ha klonat en liten flicka kan mista vårdnaden om barnet. En amerikansk advokat har stämt sekten och kräver att staten utser en förmyndare.

Nu kan sektens vice vd, Thomas Kaenzig, tvingas avslöja familjens gömställe.

Kaenzig har fått order att inställa sig i amerikansk domstol den 22 januari.

Om han inte dyker upp riskerar han åtal för domstolstrots.

Clonaid uppgav den 27 december att en klonad flicka kommit till världen.

Ännu har inga bevis för flickans existens presenterats.

Magnus Sundholm