Läkare: Han bör släppas

Regeringen vägrar benåda - år efter år

NYHETER

Redan för elva år sedan fanns en fullständig plan på hur Leif Axmyr skulle slussas ut i samhället.

Både Kriminalvårdsstyrelsen och Socialstyrelsen ansåg att han skulle släppas.

Men regeringen sa nej.

Foto: christer pöhner
Har fått tio avslag Regeringen har konsekvent vägrat att benåda Leif Axmyr, trots positiva utlåtanden från Kriminalvårdsstyrelsen, Socialstyrelsen, läkare och fängelsepräst. Hans elfte ansökan om nåd behandlas nu av justitiedepartementet. En högt uppsatt person inom Kriminalvårdsstyrelsen säger till Aftonbladet att Axmyr straffas extra hårt för att han mördade en ministers styvson.

Vid flera tillfällen under de första åren i fängelse är Leif Axmyr stökig och inblandad i våldsamheter. Men efter nio år skriver Lars Lidberg, professor i rättspsykiatri, att Axmyrs anpassning förbättrats så mycket att det finns skäl att "föreslå att hans livstidsstraff omvandlas till en tidsbestämd påföljd".

Kriminalvårdsnämnden, som är politiskt tillsatt, håller med. I ett brev till justi-tiedepartementet skriver nämnden att de inte har något emot att Axmyrs straff blir tidsbestämt.

Kriminalvårdsstyrelsen är däremot av motsatt åsikt. Förutom två ledamöter som anser att det är viktigt med noggranna förberedelser om Axmyr ska kunna återanpassas.

Regeringen går på Kriminalvårdsstyrelsens linje och avslår.

Försökte sköta sig

Året därefter konstaterar anstaltsdirektören att Axmyr "haft en strävan att sköta sig" och att hans "framtoning dämpats med åren".

Ännu ett år senare, 1993, finns enligt Socialstyrelsens rättsliga råd skäl att omvandla Axmyrs livstidsstraff. Trots att det inte kan uteslutas att Axmyr återfaller i brottslighet konstaterar myndigheten att det kan vara bra att "tidsbestämma straffet för att minska risken för ytterligare aggressiv uppladdning och för att kunna påbörja någon form av social planering".

En månad efter det har Hallanstalten ett förslag på utslussningplan som innebär att Axmyr ska bli färdig för frihet på två år.

Och då, 1993, ändrar Kriminalvårdsstyrelsen sitt tidigare nej och förordar för första gången att Axmyr får tidsbestämt straff med planerad villkorlig frigivning efter två år.

Men regeringen avslår.

Året därefter konstaterar Lars Lidberg att "inget anmärkningsvärt inträffat" under tiden i fängelse och att Axmyr "bör erhålla tidsbestämt straff".

Kort därefter avslår regeringen ytterligare en ansökan.

Hotar journalist

Åren går, Leif Axmyrs positiva utveckling vänder och han döms för olaga hot mot en journalist.

Fängelseprästen Stellan Bengtsson vädjar om nåd för Axmyr i oktober 1996. I ett brev till justitiedepartementet skriver han att ovissheten är förödande för Axmyr.

Men regeringen avslår.

En ny utslussningsplan tas fram 1998. Samma år skriver överläkaren på Kumla att Axmyr inte är någon större problemperson inom anstalten. Däremot är han kanske för "anstaltanpassad" på samma gång som han gentemot yngre intagna tycks "kunna fungera som en stabiliserande och rogivande faktor på ett positivt sätt".

Regeringen fortsätter att avslå nådeansökningar.

Styrelsen ändrade sig

Efter 17 år på anstalt, 1999, vill Kriminalvårdsstyrelsen inte längre släppa ut honom.

Eftersom han dömts för narkotikabrott och grov skadegörelse efter ett upplopp på Tidaholmsanstalten, vägrat lämna urinprov och ofta stört den allmänna ordningen avstyrker kriminalvården nåd. Om Axmyr ändrar sitt beteende det kommande året är de villiga att ompröva beslutet.

Två år senare avstyrker de igen eftersom Axmyr inte är tillräckligt skötsam och regeringen avslår Axmyrs tionde nådeansökan.

Den elfte ansökan behandlas just nu av justitiedepartementet.

Pelle Tagesson , Camilla Norström