”Mobilerna dödar småfåglar”

Brittiska forskare utreder mystisk sparvdöd i städerna

NYHETER

Antalet sparvar i Storbritannien har minskat med tio miljoner de senaste åren.

I London har sparvstammen minskat med 75 procent på sju år.

Och det kan vara mobiltelefonerna som lett till massdöden bland sparvar.

Det tror brittiska forskare som nu drar igång en stor studie av den mystiska sparvdöden.

Den drastiska minskningen av antalet sparvar i brittiska städer har förbryllat forskare och fågelskådare i flera år.

En rad förklaringar har diskuterats: allt från modern blyfri bensin till gamla vanliga katter.

Nu ska en stor undersökning studera om mobiltelefoner kan ha något samband med sparvarnas sorti från städerna.

Mer än 30 000 brittiska fågelskådare ska delta i studien.

- Fåglarnas försvinnande från städerna har sammanfallit med uppförandet av mobiltelefonmasterna, säger forskningsledaren Rosie Cleary till den brittiska tidningen the Guardian.

Påverkar reproduktionen

Det är den elektromagnetiska strålningen runt masterna som tilldrar sig forskarnas intresse.

- Studier har visat att den här strålningen har negativa effekter på reproduktionsförmågan. Den kan ha påverkat reproduktionsförmågan hos sparvarna i städerna, säger hon.

Det finns idag cirka 40 miljoner mobiltelefonanvändare i England. Mobiltelefonmaster finns över hela landet – enbart i London finns hundratals så kallade basstationer.

Sparvbeståndet har nästan halverats på 30 år, från 24 miljoner till 14 miljoner.

Drastiska minskningar i London

Hårdast har beståndet i London drabbats. Där har antalet sparvar minskat med 75 procent sedan 1994.

Enligt Denis Hensaw, fysikprofessor på universitetet i Bristol har flera studier visat att den elektromagnetiska strålningen har en negativ inverkan på fåglars äggläggningsförmåga.

Andra studier har visat att den påverkar spermieproduktionen hos råttor.

Även fåglarnas navigeringsförmåga påverkas av den elektromagnetiska strålningen från mobiltelefonmasterna.

Stör navigeringen

- Djur navigerar med hjälp av de magnetiska fälten runt jorden, och mikrovågor kan störa fåglarnas förmåga att hitta dit de ska. Men om det i sin tur skulle leda till en minskning av stammen är fortfarande en fråga för diskussion, säger professor Hensaw till the Guardian.

Skeptiker avfärdar dock teorierna och pekar på studier som visat att det område där effekter kunnat påvisas är begränsat, inte mer än 60 meter från masten.

Läs mer om mobiltelefoner

Fredrik Rundkvist