LO: Kostnaderna kommer öka

1 av 2
Regeringen kommer att få svårt att klara sitt mål att halvera ohälsan till 2008. – Det är ett väldigt tufft mål, som att vända en supertanker, säger LO:s utredningschef Irene Wennemo, som utreder de skenande sjuktalen.
NYHETER

Barbro arbetstränar som kontorist på studieförbundet Vuxenskolan.

- De flesta av oss hade kunnat jobba i dag om det funnits andra jobb, säger hon.

Kvinnorna i Svenstavik har skrivit brev till statsministern.

De vill veta hur han ska klara målet att halvera sjukskrivningarna på fem år.

Det blir mycket svårt. Kanske rentav omöjligt. I alla fall om det är den totala ohälsan bland landets arbetsföra som ska halveras till 2008.

I regerings- förklaringen står:

"Regeringens mål är att halvera antalet sjukdagar fram till 2008. Parallellt ska antalet förtidspensioneringar varje år minska."

LO:s utredningschef Irene Wennemo har regeringens uppdrag att utreda frågan om de galopperande sjuktalen. I rapporten "Kunskapsläge sjukförsäkringen" konstaterar hon tillsammans med expertutredarna att Sverige har EU:s äldsta arbetskraft.

Att de står för den högsta sjukfrånvaron.

De flesta förtidspensionering- arna.

Och att de äldre kommer att bli fler (de mellan 60 och 64 år kommer att öka med 35 procent) ända fram till 2007.

- Den åldrade arbetskraften är en stor förklaring till den skenande ohälsan, säger Irene Wennemo.

Men få har tagit hänsyn till det, lägger hon till.

Som de svenska arbetsgivarna.

Under 1990-talet har arbetsplatser slimmats och byggts för fullt friska 25-åringar med stor arbetslust i stället för den äldre arbetskraft som faktiskt finns.

Irene Wennemo tror att Göran Persson kan klara målet att halvera antalet sjukdagar.

- Men ohälsan och kostnaderna för den kommer helt klart att öka. Det kan man vara säker på och det måste man köpa när man får en äldre arbetskraft.

För att halvera den totala ohälsan tror hon att det krävs en mindre revolution på den svenska arbetsmarknaden först.

- Den måste anpassas för de äldre.

- Det är ett väldigt tufft mål. Som att vända en supertanker. Det brukar inte gå så snabbt.

Var skulle du sätta målet?

- Senare. Kanske 2010.

Eva-Karin Håkansson i Kinna ska bli frisk igen. Det säger hon tvärsäkert.

- Men jag går aldrig tillbaks mitt gamla jobb.

Hon har tagit saken i egna händer nu och räknar inte med försäkringskassan eller någon annan myndighet för den delen.

Med stöd från föreningen Fuss, där hon träffar andra utbrända, tror hon att det ska gå.

- Jag ville prata med andra som vet hur det är. Där har jag lärt mig om min sjukdom.

Hon har också lärt sig att hon kan sjunga.

Så bra att det finns de som är villiga att betala för det.

- Jag åker ut och spelar och sjunger, dansmusik, kör allt möjligt. Det är som om jag hittat mig själv igen. Ett nytt liv.

I morgon:

Här jobbar landets friskaste personal

Läs också:

Leif-Åke Josefsson, Maria Trägårdh, Mats Strand