Ministern i går: Ams får ta över ansvaret

NYHETER

- Ett gigantiskt misslyckande.

Det kallade i går arbetslivsminister Hans Karlsson det faktum att bara 7 procent av de långtidssjukskrivna blir föremål för rehabilitering.

Foto: mats bogren
Arbetslivsminister Hans Karlsson vill att Ams tar över ansvaret för rehabilitering av långtidsjuka redan i år.

I dag ligger rehabiliteringsansvaret på försäkringskassorna, något som Hans Karlsson inte är nöjd med.

Cirka 190 miljoner kronor som avsatts till försäkringskassorna för rehabilitering av långtidssjukskrivna användes aldrig under förra året. Det motsvarar nästan en femtedel av hela anslaget på drygt 930 miljoner kronor.

Avlasta kassorna

För att långtidssjukskrivna snabbare ska komma tillbaka till arbetslivet vill nu Hans Karlsson att Ams, Arbetsmarknadsstyrelsen, dras in som ansvariga för rehabilitering av långtidssjuka.

Ansvarsfördelningen skulle avlasta försäkringskassorna och ge dem möjlighet att ägna sig åt det de är bäst på.

Ams och Riksförsäkringsverket ska nu utreda om idén är bra och omförändringen går att genomföra redan till halvårsskiftet.

Läs också:

TT-Aftonbladet