Bilden av det sjuka Sverige

Aftonbladet granskar varför en miljon svenskar är sjuka, utslitna och utbrända

NYHETER

Sjukskrivna svenskar. Oftast syns de bara som en anonym siffra i en dyster statistik. Men bakom varje ansikte finns ett livsöde.

Många känner sig svikna av sina arbetsgivare och ett kollapsat försäkringssystem som borde hjälpa dem att bli friska igen, tillbaka till ett arbete, tillbaka till livet.

I stället har de förpassats till år av passiv väntan och sjukdom, kasserade av samhället.

I landet som har en av världens strängaste arbetsmiljölagar, som investerat mer än de flesta nationer i folkhälsa, som gjort svensken friskare och nästan äldst i världen är nära en miljon svenskar, många, många fler än någonsin förut, sjuka, utslitna och utbrända.

I två månader har Aftonbladets reportageteam granskat den svenska sjukan. Vi har läst siffrorna, statistiken och de många utredningarna och rapporterna som regeringen har beställt. Kalla fakta, ett skenande kaos som säger:

att Sverige är EU:s sjukaste nation.

att 334 000 svenskar har sjukpenning, rehabiliterings- eller arbetsskadeersättning.

att 122 000 av dem är så sjuka att de inte har kunnat gå till sina arbeten på över ett år.

att 65 procent av dessa är kvinnor.

att 100 nya svenskar går in i väggen varje dag.

att de långtidssjuka står för 70 procent av alla sjukdagar.

att 488 500 får sjukbidrag eller har förtidspensionerats bort från arbetslivet - kanske för gott.

att förtidspensionerna ökade med nära 25 procent förra året.

att kostnaden för ohälsan ökar med 32 miljoner kronor om dagen.

att förra året kostade ohälsan 114 miljarder kronor

(20 miljarder mer än 2001). Det är tre gånger mer än staten lägger på skola och utbildning varje år.

Det vi ser är en nation i kris. Experterna varnar för att kostnaderna hotar att rasera det svenska välfärdssystemet. Om de skenande sjuktalen inte hejdas nu.

- Smärtgränsen är nådd. Det måste vända under vintern, säger Rolf Lundgren, sakkunnig på Riksförsäkringsverket.

- Annars kommer drastiska åtgärder, nedskärningar i sjukförsäkringen.

I dag träffar vi de sjukskrivna, de utbrända, utslitna människorna som har tvingats lämna sina arbeten på oviss tid eller för alltid.

I morgon möter vi människorna som orkat resa sig och börjat den mödosamma vägen tillbaka in i arbetslivet. De som kommit en bit på väg.

Vi har besökt företag där man lyckats tänka till och tänka om. Där personalen är så frisk som regeringen vill att vi ska vara 2008. Och där man har recept.

Läs också:

Leif-Åke Josefsson, Maria Trägårdh, Mats Strand