”Den fula gubben” är en myt

Experter ger svar på 9 frågor om pedofiler

NYHETER

Sexuella övergrepp mot barn ökar.

I helgen greps en 31-årig högstadielärare i Stockholm för sexuellt umgänge med 14-åriga pojkar.

Aftonbladet besvarar de vanligaste frågorna om pedofili. Vi har tagit hjälp av Börje Svensson, psykolog på Rädda Barnen och Sofia Ask, kriminalinspektör på Rikskriminalen.

Foto: BIBBI JOHANSSON
Börje Svensson, psykolog på Rädda Barnen.

1. Hur vanliga är sexualbrott mot barn? Antalet anmälda våldtäkter mot personer under 15 år har ökat stadigt de senaste 10 åren. Mellan januari och november 2002 anmäldes 353 fall. Det ska jämföras med 229 för helåret 1992. Även när det gäller sexuellt utnyttjande och sexuellt ofredande mot personer under 15 har anmälningarna ökat de senaste åren, enligt Brottsförebyggande rådet.

2. Vem blir pedofil och varför? - Pedofili bottnar ofta i egna kränkningar som inte bearbetas och utlöser aggressivitet och önskan om hämnd. Ungefär 30 procent av de manliga pedofilerna har själva blivit utsatta för sexuella övergrepp, men den bakomliggande kränkningen behöver inte vara sexuell. Det kan handla om att inte duga, att bli avvisad eller mobbad. De flesta pedofiler känner socialt utanförskap gentemot jämnåriga och har ofta psykiska problem som depressioner eller självmordstankar. (BS)

3. Är alla pedofiler män? - Nej. Ungefär 10 procent av alla sexuella övergrepp mot barn begås av kvinnor. (BS)

4. Är pedofiler våldsamma?

- Oftast inte. De flesta pedofiler har en spärr mot våld, även om den brister ibland. Då känner pedofilen ett misslyckande. Han lever på illusionen att barnet deltar frivilligt. (BS)

5. Vilken relation har pedofilen till sitt offer? Enligt brottsstatistiken har en majoritet av förövarna en nära relation till offret.

- Förmaningarna om fula gubbar på stan är delvis en myt. De flesta övergrepp begås av familjemedlemmar eller andra som står barnet nära. Pedofiler agerar ofta långsiktigt och skapar en relation med barnet och barnets familj. Det kan dröja flera år innan de slår till. (SA)

6. Är pedofiler överrepresenterade bland personer som arbetar med barn?

- Ja. De söker sig ofta till yrken som lärare, fritidsledare, dagispersonal och scoutledare. Men alla med dessa yrken ska inte misstänkas. Många pedofiler jobbar dessutom med barn utan att begå övergrepp. (BS, SA)

7. hur skyddar man sitt barn?

- Var observant om någon plötsligt blir överengagerad i ditt barn, vissa pedofiler tar rollen som extrapappa. Ta dig tid och prata med ditt barn. Lyssna noga efter antydningar om övergrepp, de säger inte alltid rakt ut vad de råkat ut för. Förklara för barnet att vissa delar av kroppen är privata, att det är fel om någon tar på dem. Pedofiler intalar ofta barnen att deras beteende är normalt. (BS)

8. Vilken vård får pedofiler?

- Vissa blir hjälpta av hormonbehandling, andra av samtalsterapi. En pedofil som genomgår behandling blir inte fri från sin läggning, men kan lära sig att bättre styra impulser och hålla sig borta från frestande situationer. (BS)

9. Riksåklagaren vill att barnpornografibrott alltid ska leda till fängelse. Är det rätt?

- Ja. Skärpta straff kan avskräcka pedofiler och minska tillgången på barnporr. Varje barnporrbild är ett övergrepp. De flesta pedofiler lever för sin sexualitet och laddar ner stora mängder bilder. (BS)

Hans Österman

ARTIKELN HANDLAR OM