Persson positiv till maskeringsförbud

NYHETER

MALMÖ

Statsminister Göran Persson ville vid lunchtid på tisdagen inte närmare kommentera innehållet i Göteborgskommitténs rapport eftersom han då inte hade läst den.

Han ställer sig dock positiv till kommitténs förslag på ett maskeringsförbud för demonstranter.

– Det tycker jag är utmärkt. Det är en sak jag väntat på länge, sade Göran Persson till TT vid ett möte med nordiska socialdemokrater i danska Helsingör.

Göran Persson säger att han personligen har många känslor kring det som hände i Göteborg.

– Det var en hemsk upplevelse, sade han.

Att det tagit lång tid för kommittén att lägga fram sin slutliga rapport ser inte Persson som något problem.

– Om innehållet är bra så gör det väl ingenting om det tagit några extra månader att komma med en slutrapport.

Moderaterna: Ansvaret ligger på regeringen

– Nu riktas sökarljuset mot polisen för att finna ansvariga men ansvaret ligger på regeringen, säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Fredrik Reinfeldt.

Han anser att det är typiskt för den dåliga svenska ansvarskulturen att ge sig på underlydande led. Det leder sällan tillbaka till den egentliga makthavaren, det vill säga regeringen och riksdagsmajoriteten.

– Utredningen pekar till exempel på att radiokommunikationen brustit och det är ju knappast polisens fel.

Det är snarare politikens ofullkomlighet som ligger bakom det, anser Reinfeldt.

– Det är också ett problem med decentraliseringen när det gäller budget. Alla ansvarstagande chefer vill hålla budet och då kan man inte samtidigt ha ett system utan riktade åtgärder vid ett stort evenemang.

Det var tydligt att det fanns en extrem hotbild i Göteborg. En polismyndighet som då vet att det inte finns någon hjälp att få inriktar i stället kraften på att inte tömma hela kassan. Det budgetsystemet kan man inte lasta polisledningen i Göteborg för, anser Reinfeldt.

Miljöpartiet negativt

Miljöpartiet vill inte ha ett maskeringsförbud. Det är de brottsliga handlingarna som ska bestraffas, inte klädseln. Att jämställa bärandet av en halsduk med att kasta sten är att gå för långt, tycker partiet.

I dag finns inte heller ett behov av en sådan lagstiftning, enligt partiets språkrör Maria Wetterstrand och Peter Eriksson.

''Miljöpartiet de Gröna tar på starkast tänkbara vis avstånd från politisk huliganism. Det är inte heller en del av den gröna politiska kulturen att maskera sig på demonstrationer. Det innebär dock inte att vi tror att statliga klädesregler är lösningen på problemet med den politiska huliganismen'', skriver Maria Wetterstrand i ett pressmeddelande

''Ett maskeringsförbud krockar med människors rätt att slippa åsiktsregistrering. Man måste kunna skydda sig mot den registrering som exempelvis nazistiska grupper ägnar sig åt. Det får inte heller bli så att det är en lagstadgad plikt för medbor garna att låta sig fotograferas av polisen när de uttrycker sina politiska åsikter'', skriver hon vidare.

Fler artiklar:

TT

ARTIKELN HANDLAR OM