Polisen får fler vapen efter EU-kravaller

Tårgas och elpistoler läggs till polisens utrustning

NYHETER

Ny avancerad beväpning – tårgas, distansbatonger, elpistoler och vattenkanoner – till polisen.

Men också stark kritik mot hela den svenska polisens organisation.

Det var två viktiga delar när Göteborgskommittén i dag lämnade sitt slutbetänkande efter kravallerna vid EU-toppmötet.

Göteborgskommittén har, under ledning av förre statsminister Ingvar Carlsson, arbetat sedan kravallerna i Göteborg 2001. Slutbetänkandet som på tisdagen lämnas till justitieminister Thomas Bodström är ett mycket stort dokument.

Aftonbladet.se har läst och plockat fram flera viktiga punkter. Som väntat föreslår kommittén att maskeringsförbud införs. Man tror att det ska fungera kriminalitetsdämpande och samtidigt stärka den enskildes rättsstrygghet, eftersom fler kommer att våga demonstrera. Några undantag ska dock finnas i maskeringsförbudet. Man ska ha rätt att täcka ansiktet för att skydda sig mot vädret, av religiösa skäl eller under parader, karnevaler och liknande.

Vid sidan av det uppmärksammade förslaget finns en rad andra nyheter. Först och främst handlar det om att låta polisen beväpna sig bättre.

Förslaget om mobila vattenkanoner sågas, eftersom erfarenheter från Prag, Nice och Genua sägs tala mot fordon beväpnade med vattenkanoner. Däremot vill kommittén tillåta fastmonterade vattenkanoner i anslutning till mötesplatser eller lokaler.

Vattenkanoner har fördelen att polisen slipper slösa stora personalresurser på att snabbt trycka tillbaka en folkmassa. Tårgas ska inte ingå i den vanliga utrustningen, men polisen ska själv kunna besluta om användning i nödsituationer.

Vid sidan av dessa ger kommittén förslag på en rad andra vapen, som gör att polisen slipper använda pistol.

Tekniken kommer till stora delar från USA och kallas ”mindre dödliga vapen”. Det handlar om vapen i en skala mellan batong och pistol.

Pepparspray. Bör tillåtas och ingå i polisens utrustning.

Distansbatonger. Det handlar om vapen som kan avfyra olika typer av projektiler på upp till 30 meters avstånd. De ska oskadliggöra genom olika typer av smärta. En typ vapen i denna kategori är hagelgevär som avfyrar ”bönpåsar”. Ska bara användas av piketen och Nationella insatsstyrkan.

Elpistol. Utreds också av rikspolisstyrelsen och kan komma att ingå i utrustningen.

Kommittén har också granskat det polisiära arbetet ur ett större perspektiv. Det internationella samarbetet sägs fungera bra, eftersom viktig information lämnas mellan de olika ländernas myndigheter.

Den svenska polisen kritiseras dock på en rad punkter. Framförallt menar kommittén att polisen behöver bättre utbildning och samordning. Landets tre viktiga piketstyrkor – Stockholm, Göteborg och Malmö – har olika utrustning och utbildning, vilket gör det svårt att samarbeta.

Kommittén efterlyser en nationell modell. I betänkandets slutsatser riktas mycket stark kritik och man talar om strukturproblem:

”Under vårt arbete har vi kunnat konstatera att de brister vi uppmärksammat rörande polisens insatser för att förebygga och bekämpa allvarliga ordningsstörningar också förefaller finnas inom polisen som helhet. Flera händelser som inträffat, inte bara under senare år, mordet på Olof Palme, spionen Stig Berglings flykt, dödsskjutningarna vid Stureplan, Osmo Vallos död, polismorden i Malexander, antyder att det kan finnas ett grundläggande strukturellt problem inom den svenska polisen. Många vi talat med inom skilda myndigheter inom olika organisationer bekräftar detta och anger som anledning bland annat bristande samsyn, dåligt chefs- och ledarskap, samt bristfällig utbildning.”

Fler artiklar:

Mattias Lundell, Simone Söderhjelm