Språken som ingen vill plugga: thai, tamil och swahili

NYHETER

Högskoleverket varnar:

Språken swahili, thai och tamil är hotade.

Och romani och jiddisch är efterlysta.

Av de 50-tal språk som är representerade vid högskolorna har många så få studenter att de riskerar att försvinna.

De enda språk som överlever med god marginal är nordiska språk, engelska, franska, tyska och spanska.

Föreslår extra stöd

Högskoleverket föreslår nu att universitet och högskolor ska få ansöka hos regeringen om att få nationellt ansvar och därmed extra finansiellt stöd för att garantera språkens fortlevnad.

Enligt verket är undervisning och forskning i många språk viktiga av bland annat integrations- och utrikespolitiska skäl.

Två språk saknas

Värre öde än de hotade språken har romani och jiddisch.

Högskoleverket konstaterar att de två språken helt saknas vid den svenska högskolan, trots att det finns ett nationellt intresse av dem.

Alla särskilt hotade språk

Britt Peruzzi

ARTIKELN HANDLAR OM