Stressen i EU kostar 180 miljarder om året

NYHETER

BRYSSEL

Stress är efter ryggont den viktigaste anledningen till sjukskrivningar inom EU.

Varje år sjukskriver sig 40 miljoner EU-medborgare för stress.

Det kostar cirka 180 miljarder kronor i sjukpengar.

Mönstret över EU stämmer med det svenska. Stressen drabbar mest kvinnor. Och anledningarna är brist på inflytande över arbetsuppgifter, över arbetstid och enformighet.

Kampanj mot stress

EU sätter nu problemet högt på dagordningen. I somras inleddes en kampanj mot stressen och dess enorma kostnader.

I år kommer Europafacket och Europaarbetsgivarna att samarbeta för att finna gemensamma lösningar.

Under en konferens i spanska Bilbao i november drogs följande arbetsplan upp:

Arbetsledare måste tränas i att uppmärksamma och rätt hantera de anställdas stress.

Ett nätverk av stressforskare och specialiserade representanter för anställda och arbetsgivare ska skapas för att finna nya lösningar.

De lyckade exemplen ska lyftas fram.

Så fick till exempel fyra arbetsplatser pris för framgångsrika satsningar.

Däribland flygledare i Portugal, som gått kurser för att förebygga posttraumatisk stress efter en olycka.

Och ett holländskt sjukhus fick pris för att ha funnit ett sätt att minska olycksriskerna och därmed minska stressande situationer på kliniken.

Läs också:

Aftonbladet igår:

Emily von Sydow

ARTIKELN HANDLAR OM