”Om vår hälsa hotas ska vi kräva fullgod rehabilitering”

NYHETER

Så här, Göran Persson, kan sjuktalen halveras fram till 2008.

Aftonbladet har listat tio goda råd.

Över hur Europas sjukaste nation ska bli friskare.

Samtidigt som vår ekonomi blir bättre.

Foto: per-olof sännås
svår uppgift Statsminister Göran Persson lovade i regeringsförklaringen att halvera sjuktalen till 2008.

Problemet har växt sig gigantiskt.

Hela den svenska välfärden är hotad.

Något måste hända.

Och det finns positiva tecken.

Sex av tio långtidssjukskrivna anser att de kan jobba till viss del, men bara om de kan bestämma över sin arbetssituation.

"Vi ska kräva fullgod rehabilitering"

- Vi delar ansvaret. Jag skulle säga att vi har en övertro på att politikerna kan lösa de här problemen. Eller vi har en övertro på att parterna kan lösa problemen. Sådana insatser är nödvändiga, men inte tillräckliga! En stor roll spelar också företagsledningar, lokala fack och skyddsombud, enskilda chefer - och varje enskild arbetstagare, säger stressforskaren Lennart Levi.

Varför?

- Jo, för att det är ett gemensamt intresse att vi förblir friska och produktiva. Om vår hälsa och arbetsförmåga hotas, då har vi rätt att få snar och fullgod rehabilitering. Vi ska kräva det.

Men det finns också skäl till optimism.

Johnny Johnsson, företagsläkare på Stora Enso med Sveriges friskaste personal, har på tio år lyckats i liten skala med det mål regeringen nu stakat ut för hela nationen.

- Det ÄR möjligt. Den stora volymen är inte söndertrasad. Visserligen finns det 120 000 som är sjukskrivna längre än ett år. Men om dessa 120 000 fick en chans att pröva på ett arbete som skulle passa dem, skulle hälften kunna jobba 100 procent direkt. Alla vet att det är så.

Sjuka arbetsplatser = sjuka människor

Fler jobb, alltså. Och bättre jobb.

Båda dessa mål står inskrivna i regeringsförklaringen.

Men på papperet är en sak, verkligheten ofta en annan.

Sjuka arbetsplatser producerar sjuka människor.

Och just nu är Sverige sjukare än någonsin.

På en punkt är alla experter rörande ense.

Att Sverige står inför en gigantisk utmaning.

Och att vi måste lyckas.

Läs också:

Aftonbladet igår:

Leif-Åke Josefsson, Maria Trägårdh, Mats Strand