Läkarnas recept: Mer samarbete

"Det här kan förhindra långa sjukskrivningar"

NYHETER

Så här vill Läkarförbundet lösa problemet med de ökande långtidssjukskriv- ningarna.

Bättre samverkan.

- Nu är det hela tiden patienten som hamnar emellan, säger Eva Nilsson Bågenholm, andre vice ordförande.

Foto: Björn Elgstrand
VILL VÄNDA SJUKTALEN Tätare samverkan mellan framför allt läkare, arbetsgivar och försäkringskassa. Så vill Läkarförbundets Eva Nilsson Bågenholm förhindra långa sjukskrivningar.

Läkarförbundet har lagt fram sitt förslag både till Kenth Pettersson, som leder trepartssamtalen, och till arbetslivsminister Hans Karlsson.

- Rent instinktivt reagerade läkarna när förslaget om att pröva sjukskrivningen en andra gång kom upp. Men samtidigt frågade vi oss också: Vad gör vi själva för fel? Gång på gång återkom vi då till samma sak. Det handlar om bristande samverkan, säger Eva Nilsson Bågenholm.

"Innebär ett merarbete"

Läkarförbundet vill nu se en tätare samverkan mellan framför allt den behandlande läkaren, arbetsgivaren och försäkringskassan.

Helst regelbundna möten där fallen gås igenom.

- Det innebär ett merarbete för läkarna till en början. Men vi tror att det kan förhindra långa sjukskrivningar.

Förslaget låter lättare att fixa i småstäder och på mindre platser än i storstäder?

- Det fungerar redan så här på en del små ställen. Men vi har problem med stora orter. Där måste vi hitta olika modeller. Kanske kan företagshälsovården ta över en del. Det viktigaste är att individen efter åtta veckor har en plan, säger Eva Nilsson Bågenholm.

"Det är ett bra förslag"

I trepartssamtalen har Kenth Pettersson skissat på en gräns mellan 40 och 60 dagar.

- Det tycker vi är ett bra förslag.

Läs också:

Aftonbladet igår:

Leif-Åke Josefsson, Maria Trägårdh, Mats Strand