Dagens namn: Marika, Marita
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Så blir Sverige friskare, Persson

Här är experternas 10 bästa råd

   I måndags berättade vi om EU:s sjukaste nation – Sverige.

Nära en miljon människor är sjuka, utslitna, utbrända och borta från sina arbeten.

   I I går berättade vi om de företag och enskilda som lyckats vända en sjuk utveckling till något bättre.

   I I dag har vi sammanställt tio goda råd till Göran Persson och hans regering:

– Så här ska du råda bot på ohälsan och göra Sverige friskare!

Råd som är sammanställda efter intervjuer med en rad experter.

Fler jobb

Det betyder fler skattebetalare, färre bidragstagare, bredare skattebas. Att alla som kan och vill arbeta också får arbeta. Det betyder också att en oförändrad eller växande arbetsbörda kan fördelas på flera. Att vi producerar mera. Och att vi får färre arbetslösa.

Bättre jobb

Det betyder optimal – inte maximal – arbetsbelastning. Och egenmakt, vardagsmakt, medbestämmande och delaktighet, bättre arbetsklimat. Plus att det ska finnas en rimlig belöning för ansträngningen.

En bra organisation

Ett medvetet företag med klara mål, god kommunikation, konsekvent och direkt feedback, ett kreativt klimat med trygghet och frihet, repressaliefrihet och prestigelöshet, konsultativt ledarskap som utmärks av informationsansvar, klara målbilder och stödjande ledarskap där man inte lägger sig i utan finns till hands. Dessutom ett öppet arbetsklimat – medarbetarskap med hög grad av medbestämmande, inte detaljreglerat, utan med respekt för varandras kompetens, tillitsfullhet.

Utveckla ledarskapet

Utbilda alla chefer i ledarskap, inte bara tekniskt, ekonomiskt och administrativt utan även biopsykosocialt.

De arbetsplatser där sjuktalen är lägst är de där relationerna mellan chefer och anställda är bra. Chefer ska ha informationsansvar och ge en klar målbild. Och de ska vara stödjande, inte lägga sig i men finnas till hands.

Att vara chef är en position.

Att vara ledare är en relation.

Medarbetarskapet

Medarbetare ska vara sedda och känna sig behövda. Arbetet ska präglas av medbestämmande, ska ej vara detaljreglerat, respekt för varandra och varandras kompetens. Obligatoriska chef- och medarbetarsamtal där hänsyn ska tas inte bara till prestationen på arbetet utan även till balansen mellan arbete, familj, fritid.

Gör tryggheten mobil

Luckra upp reglerna. Låt tryggheten ”flytta med” medan man provar på andra arbeten. I dag finns en inlåsningseffekt på jobbet, bland annat genom lagen om anställningsskydd, las, och andra regler. Det gör att de ”inlåsta” inte vågar. Hela trygghetspaketet rasar om man flyttar över till ett annat jobb.

Ekonomisk och funktionell samordning

Samarbetet mellan hälso- och sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling/a-kassa och socialtjänst måste förbättras. I dag finns en benägenhet till ett cyniskt Svarte Petter-spel, där arbets- och kostnadskrävande patienter/klienter skjuts över till någon annan ”aktör”, med bidrag ur en annan ficka. Men fickorna sitter på samma kostym.

Deltidssjukskrivning

Att över en dag gå från 100 procent arbete till 0 procent arbete är inte rimligt i en stor del fall. Gör sjukskrivningarna flexibla. Inte bara så att de kan variera i omfattning från 0 till 100 procent och naturligtvis vara olika långa. Utan också att de kan begränsas till vissa arbetsuppgifter (men inte andra) eller vissa arbetsplatser (men inte andra).

Satsa på företagshälsovård

Att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar, att befrämja och återställa hälsan, att utveckla arbetsmiljön, att förbättra arbetsförmågan, motivationen och prestationsförmågan hos de anställda. Möjlighet till återhämtning.

Följ arbetsmiljölagen

Så säger arbetsmiljölagen

  Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar.

  Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation ...

  Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar ?

  Möjligheter till variation, social kontakt och samarbete ska eftersträvas.

  Möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling ? ska eftersträvas.

 SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet