"Man ska inte ha mindre straff för att man misshandlar ett barn"

Läs hela chattet med Bris regionchef Rosie Skoog

NYHETER

kacka säger: Hur kan man se att ett barn blir misshandlat?

Rosie Skoog säger: Det beror litet grann på barnets ålder. Familjer som finns ute i samhället möter barnavårdscentraler, skola, förskola och vi måste bli duktigare på att tala med föräldrar om de här problemen. Personalen och föräldrar måste bli bättre på att se problemen och största hindret är vår egen rädsla.

kippe säger: Hur ofta händer det att barn blir misshandlade?

Rosie Skoog säger: Bris erfarenhet, vi för statistik, är att det vi definierar som fysisk misshandel och psykisk misshandel, om det får vi drygt 1000 samtal om året. Det är barn som själva definierar att de blivit misshandlade. Det är alltså inte de små bebisarna.

Emelie säger: Hur påverkar det ett barn att bli misshandlat?

Rosie Skoog säger: Det är svårt att säga att det finns en enda mall för hur de påverkas. Barn är beroende av vuxna och deras tillit till vuxna rubbas ju. Många av de som slår kommer själva att slå eller låta sina barn fara illa. Det blir en ond cirkel.

mamma säger: Jag och min sambo blev misstänkta för misshandel av vårt barn....Efter mycket lidande för vårt barn och oss, fick vi reda på att vårt barn lider av benskörhet. Vi fick ingen som helst hjälp av sjukvård, polis eller sociala myndigheter....Skall vi som värnar om våra barn bli så oerhört dåligt bemötta och kränkta och misstänkta utan att utreda vad som igentligen är upphovet till barnets skador??

Rosie Skoog säger: Det är bara att beklaga att ni råkat så illa ut. Du är välkommen att ringa Bris vuxentelefon, 077 150 50 50,på vardager mellan 11och13 och prata med oss.

mini säger: Hej!I USA har man speciella program för tonårsmammor för att förebygga och förhindra barnmisshandel.På programmet lär man mammorna hur barn fungerar osv. Vore inte det något för Sverige anser du?

Rosie Skoog säger: Jo det tycker vi låter jättebra som en förebyggande åtgärd. Vi har ju andra modeller här i Sverige, bland annat en som heter Marte Meo. Det är latin och betyder hjälp av egen kraft. Den går ut på att stärka samspelet mellan förälder och barn som man då kan iaktta i detalj på en video man spelat in med föräldrarna och barnen.

mini säger: Borde man inte redan på Mvc informera och prata om "shaken baby syndrom"och andra skador man som hårdhänt förälder kan utsätta sina barn för?Borde inte Sverige satsa mer pengar på barn och skaffa tex jourtelefon ditt föräldrar kan ringa när man inte klarar mer.Och att man då kan skicka någon direkt från "barnjouren" eller vad man ska kalla det.Vore inte det en bra lösning?Man ska även framhålla att det inte är skamligt att inte orka hela tiden.

Rosie Skoog säger: Jättebra synpunkter du har. Vi har ett skyddsnät i Sverige som ibland fungerar och ibland fungerar mindre bra. Det som fungerar mindre bra bör vi tala om som vi gör nu och söka vägar för att förbättra.

Malla säger: Hur kan de föräldrarna som misshandlat sin 6 veckor gamla bebis kunnat skada den så illa utan att anhöriga till de unga föräldrarna inte märkt nåt. Vad händer med det lilla barnet nu? Kan föräldrarna skaffa fler barn eller kollas de noga upp om de blir gravida igen??

Rosie Skoog säger: Alla människor kan skaffa hur många barn som helst utan att någon kollar upp dem innan. Däremot om man misstänker att ett barn far illa ska det ju anmälas till socialtjänsten. Jag vill trycka på att socialtjänsten vill hjälpa föräldrar att hitta andra vägar än att slå sitt barn.

Elins mamma säger: Vad gör jag om jag misstänker att ex grannens barn eller någon bekants barn blir slaget/misshandlat?

Rosie Skoog säger: Då kan man vända sig till socialtjänsten där man bor och anmäla den misstanken. Man kan göra det helt anonymt.

Jugge säger: Varför vill alla ha högre straff? Fattar ingen att det är vård dessa personer behöver ?

Rosie Skoog säger: Det är en bra synpunkt. Det är viktigt att man för resonemangen parallellt. Men det är viktigt att man behandlar alla lika. Man ska inte ha lägre straff för att man misshandlar ett barn än man får om man misshandlar en vuxen. Den stora utmaningen är att se på vilket sätt man kan förebygga och hjälpa familjer.