MTG lägger ner Finans Vision

Chefredaktören: Det känns fruktansvärt

NYHETER

Mediekoncernen MTG lägger ner affärstidningen Finans Vision då tidningen inte nått uppsatta mål.

"Tidningen har inte nått våra förväntningar", skriver Hans-Holger Albrecht, MTG:s vd, i en kommentar.

Nedläggningen beräknas leda till en engångskostnad på 85 miljoner kronor som belastar MTG:s resultat för det fjärde kvartalet 2002.

MTG:s sområde Publishing, där Finans Vision och föregångaren Finanstidningen utgjort den betydande delen, gjorde 2002 en rörelseförlust på ca 100 miljoner kronor, skriver MTG.

Cirka 50 anställda berörs

- Beslutet är ett ägarbeslut och kommer fullständigt överraskande, säger tidningens chefredaktör Pontus Schultz till TT.

  - Som enda affärstidning har vi kunnat visa på en positiv utveckling. Då känns det fruktansvärt att ägarna fattar det här beslutet, fortsätter han.

  Visserligen har tidningens medarbetare länge levt med vetskapen om att tidningens ekonomi är dålig. Men de mål som satts upp har tidningen ändå kunnat leva upp till enligt journalistklubbens ordförande Daniel Öhman.

  - Vi kallades till möte vid 14-tiden och fick tillsammans med tidningsledningen besked av ägarna att de föreslagit en nedläggning, säger Daniel Öhman.

  Hans-Holger Albrecht, MTG:s vd, försvarar det snabba beslutet med att tidningen inte klarat av att nå de upplageresultat eller de finansresultat man förväntat sig.

  - Så länge man tror på något kör man på, men när vi inte längre tror att tidningen kan klara målen blir det snabba beslut, säger han till TT.

  - Vi måste koncentrera oss på de verksamheter som går bra, fortsätter han.

  Så sent som vid årsskiftet fick de totalt cirka 50 anställda kollektivavtal och Albrecht är noga med att påpeka att man kommer följa avtalet i samband med genomförandet av nedläggningen.

  Den omedelbara effekten av förslaget är att Finans Vision inte kommer att komma ut på torsdagen, trots att det formella beslutet om nedläggning inte fattas innan förhandlingarna avslutats.

  Utgivningen av Finans Vision startade i mars 2002.

TT