"Ordets makt måste gälla, inte våldets"

Läs hela chattet med Göteborgskommitténs Malin Berggren

NYHETER

Ninni säger: vad säger du om att polisen får så mycket kritik?

Malin Berggren säger: Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram de brister som finns inom svensk polis så att det faktiskt kan ske en förändring. Just kanske för att man inte varit självkritisk tidigare kommer så mycket av kritiken på en gång.

Fredrik säger: Får man inte skylla sig själv om man står och kastar gatstenar på polisen ??

Malin Berggren säger: Nej. Det finns olika bra sätt att hantera dem som kastar sten och polisen måste hitta ett bättre sätt. Sen var det förhållandevis få som kastade sten i Göteborg.

malin26 säger: Vad var det allvarligaste felet poliserna gjorde enligt dig?

Malin Berggren säger: Det var allvarliga brister i planeringen som gjorde att man inte var tillräckligt förberedd, väl utbildad och samordnad.

Janne Västerås säger: Jag har en fundering som jag gärna skulle vilja ha svar på..... Tror Ni att Ni i kommitén skulle ha gjort ett bättre jobb ute på gatorna. Jag kan inte fatta att det är så lätt att kritisera när man aldrig har varit i "hetluften" "verkligheten" själv.

Malin Berggren säger: I kartläggningen som vi gör av händelserna i Göteborg har vi tagit in oerhört mycket vittnesmål. Vi har gjort drygt 200 intervjuer varav hälften med poliser. Det är väldigt många poliser som är kritiska till hur det fungerar.

Atkals säger: varför har ingen av de alla poliser som kastar sten och finns med på film fällts för det?

Malin Berggren säger: Det är en bra fråga. Brottsutredningarna ligger på domstolarna och vi har inte tittat på enskilda fall.

Dalarna säger: behöver svensk polis bättre utrustning?

Malin Berggren säger: Vi föreslår att man ska ha bättre skyddsutrustning, bättre radiokommunikationssysten, skyddade fordon. Sen stödjer vi de utvecklingsprojekt som pågår om icke-dödliga vapen.

Alex säger: Att det finns individer från båda sidor som har begått misstag är väl mer eller mindre erkänt, hur känner du för det faktum att det bara är demonstranter som har fått juridiska påföljder?

Malin Berggren säger: Det är lätt att det blir en förtoendeklyfta när det är på det sättet.

Degen säger: Har er uppgift varit att ta fram förslag till förbättringar eller bara att komma med konstruktiv kritik?

Malin Berggren säger: Vi har gjort både och. Vi har gjort en kartläggning och analys av händelserna i Göteborg och utifrån det lagt förslag för framtiden.

malin26 säger: Hur ser du på förslaget om att förbjuda masker och huvor?

Malin Berggren säger: Det är svårt men jag tror att det kan vara till hjälp för att stärka demonstrationsrätten. Både för att man ska känna sig trygg att demonstrera och för att det kan ha en förbyggande effekt.

Bebe säger: Allt jag hört hittills är att polisen har gjort vissa fel och betett sig illa, varför kritierar ni aldrig de demonstranter som betedde sig illa och kastade gatsten, brände möbler etc.

Malin Berggren säger: I vår kartläggning tar vi upp vad olika grupper har gjort, även demonstranter. Det var domstolarnas uppgift att döma dem som gjort något brottsligt, vår uppgift var att granska polisen.

ushi säger: Hade händelseförloppet blivit bättre ifall polisen hade haft tårgas och vattenkanoner?

Malin Berggren säger: Nej, det tror jag absolut inte.

Dalarna säger: Kan vi lära oss någontig av det här i framtiden vad tror du?

Malin Berggren säger: Jag tror vi har mycket att lära och då kanske det kan komma något positivt ut från det som hände i Göteborg. Vi kan lära oss att det behövs en ökad dialog i samhället och om polisens brister när det gäller utbildning, samordning och ledarskap.

Degen säger: Vilken fråga anser du ha högre prioritet, åtgärd av bristerna hos svensk polis, eller förändring av ungdomars synsätt/agerande?

Malin Berggren säger: Det är inte möjligt att rangordna. Vi säger tydligt att det måste vara ordets makt som gäller, inte våldets, både för demonstranter och polis.

java säger: Jag tycker att det är absurt att lägga skulden för kaoset i Göteborg på polisen. För mig är det uppenbart att problemet är ligisterna som döljer sig bakom den röda fanan samt att de seriösa organisationerna ignorerar problemet. Känner du inte att fokuset i och med denna rapport blir snett?

Malin Berggren säger: Vår uppgift har inte varit att hitta en syndabock för det som hände. Vi kan inte acceptera någon form av våld från demonstranterna. Men organisationerna tror jag också här lärt mycket av det som hände i Göteborg.

Fredrik säger: Vad anser du att polisen borde ha gjort för att få ett annorlunda händelseförlopp?

Malin Berggren säger: Att ha varit bättre förberedda inför EU-toppmötet, förberedda på alternativa scenarion och haft en samordnad strategi mellan alla poliser på plats så alla vetat vad man menar när en instruktion går ut.