”Vi befarade att hon skulle göra något”

NYHETER

I november tvångsomhändertogs Martina Sinahans dotter av de sociala myndigheterna i Västerås. Mats Ericson fattade beslutet.

- Vi befarade att mamman skulle göra något åt det här hållet. Det som nu hänt är det värsta som kunde hända, säger han.

Foto: MATTIAS CARLSSON
Mats Ericson, socialpolitiker i Västerås, fattade beslutet att den femåriga flickan skulle tvångsomhändertas.

Så sent som i förrgår fattade Individ- och familjenämnden ett formellt beslut att driva omhändertagandet vidare till länsrätten. Mamman kände till beslutet.

- Det kan ha utlöst att hon kidnappade sin dotter, säger Individ- och familjenämndens ordförande Mats Ericson (v).

I november fattade han ensam beslutet att flickan omedelbart skulle omhändertas enligt Lagen om vård av unga, LVU.

Togs från pappan

Hon togs då från sin pappa - där hon för tillfället bodde - och placerades i ett familjehem i Västerås.

Orsaken till beslutet att tvångsomhänderta flickan var mammans dåliga psykiska hälsa. Socialtjänsten i Västerås bedömde att mamman var ett hot mot dotterns trygghet.

- Det var ett läge där vi var tvingade att agera - och göra det snabbt. Det här är ett mycket svårt fall, ett av de svåraste jag upplevt, säger Mats Ericson.

Beslutet godkändes preliminärt av länsrätten.

Så långt det var möjligt försökte socialtjänsten i Västerås behålla flickans grundtrygghet. Hon fick bland annat gå kvar i samma dagis, där hon har sina kompisar.

Normalt tar en LVU-utredning fyra veckor.

- Tyvärr drog den rättsliga utredningen ut på tiden. Vi tvingades begära anstånd hos länsrätten för att hinna få in utredningar från barnpsykiatrin och psykiatrin. Jag tror att jul- och nyårshelgerna spelade in, säger Mats Ericson.

Hade rätt att träffas

Under den utdragna utredningstiden hade mamman rätt att träffa sin dotter. Individ- och familjenämnden hade ingen makt att ta ifrån henne den rätten.

- De hade en relation, den ville vi att flickan skulle få behålla, säger Christina Löfgren, enhetschef vid socialen och den tjänsteman som ansvarade för utredningen.

Alla möten mellan mor och dotter har dock skett under bevakning.

Ska det vara så lätt för en dömd person att hämta ett omhändertaget barn på ett daghem?

- Jag vet inte hur man i detalj har hanterat detta, vems ansvar det är att det kunde ske. Det är svårt att prata om ansvar i en sådan här situation, säger Mats Ericson.

Petter Ovander