BRÅ: 100 fler fall av våld mot små barn

NYHETER

Förra året anmäldes, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå), 1 230 000 brott i Sverige. Det är drygt 40 000 fler jämfört med år 2001, en ökning med tre procent.

Våldsbrotten ökade med fyra procent, där en kraftig stegring av dödligt våld märks i de preliminära siffrorna. När det gäller mord, dråp och dödsmisshandel brukar de faktiska siffrorna sjunka när anmälningarna är utredda. Många fall visar sig i slutändan vara självmord eller olyckshändelser.

Antalet misshandelsfall har inte ökat särskilt mycket, den största förändringen där gäller våld mot barn upp till sex år, från cirka 900 fall 2001 till drygt 1 000 under förra året. Tidigare undersökningar av Brå och Barnmisshandelskommittén visar att inget talar för att barnmisshandeln har ökat, utan att det är fler fall som anmäls än tidigare.

TT