Elever trakasseras sexuellt av lärare

Tusentals elever kan vara utsatta visar enkät

NYHETER

För första gången har Skolverket genomfört en enkät bland skolelever om sexuella trakasserier.

Minst 29 elever uppger att de utsatts för sexuella trakasserier av lärare. Men mörkertalet kan vara stort.

Både manliga och kvinnliga lärare pekas ut av eleverna som förövare. 29 elever uppger att de erbjudits fördelar i skolan i utbyte mot sex. 24 säger sig ha utsatts för sexuella övergrepp från lärare, skriver Dagens Nyheter.

I enkäten svarade 1,3 procent att de utnyttjats sexuellt, statistiskt skulle det innebära cirka 2 700 elever i Sverige i dessa två årsklasser.

2 293 elever i årskurs åtta och gymnasiets årskurs två deltog i undersökningen som skolverket gjorde tillsammans med Centrum för värdegrundsstudier vid Göteborgs universitet.

Enkät för skolorna

- Alla här reagerade på uppgifterna. Vi diskuterade fram och tillbaka om vad vi nu skulle kunna göra för att hjälpa de här eleverna, berättar den blivande generaldirektören för Myndigheten för skolutveckling, Mats Ekholm till tidningen.

Nu planerar skolverket att utveckla enkäter som skolorna sedan kan använda för att skolorna ska kunna ta reda på hur situationen ser ut och själva kunna åtgärda problemet.

Susanna Vidlund