Polisen: Det här bryter mot lagen på flera sätt

NYHETER

Securitas fotografering och registrering av gripna snattare och klottrare är olaglig.

- Detta är kriminalunderrättelse- verksamhet som bara polisen får bedriva, säger Lars Tonneman vid Rikspolisstyrelsen.

Väktarnas egna kriminalregister är olagliga på flera sätt, enligt polisintendent Lars Tonneman.

- För det första kan fotograferingen av en gripen bedömas som ofredande.

För det andra kan dokumentationen och insamlandet av uppgifter om gripna, deras brottslighet, tillvägagångssätt, deras kompisar, betecknas som kriminalunderrättelseverksamhet, något som bara polisen får hålla på med.

- Och i förarbetena till lagen om bevakningsföretag framgår det tydligt att de inte får syssla med polisverksamhet, säger Lars Tonneman.

För det tredje strider förvaringen av uppgifterna, registerhållningen, mot personuppgiftslagen PUL.

- Så här får bevakningsföretag inte utföra sin verksamhet. Om det gick att bevisa och det kom till länsstyrelsens kännedom, skulle auktorisationen sitta löst.

Anders Johansson