Kubasvensken: – Jag är i goda händer

Bandupptagning var första uttalandet från Guantanamo-fången

NYHETER

Hans pappa reste med till Kuba förra året men fick aldrig träffa sonen.

I stället skickade UD med ett band.

På söndagen lät pappan SVT spela upp bandet i programmet Agenda.

”Hej kära familj, det är jag.

Jag tackar först och främst Allah för att jag får det här samtalet med er.

Jag har läst ert brev och jag är i goda händer här.

Ni behöver inte oroa er.

Jag hoppas att vi träffas snart igen.

Jag älskar er allihopa.

Frid vare med er”.

Så säger sonen i den korta bandinspelning som UD fick med vid sitt första besök hos den terrormisstänkte svenske 23-åringen.

Svensken sitter sedan ett drygt år fången på USA:s militärbas Guantanamo på Kuba.

Han är varken civil fånge eller har krigsfångestatus och misstänks för samröre med terrororganisationen al-Qaida.

Men inga formella anklagelser har framförts.

USA tolkar folkrätten annorlunda

Beslutet att hålla svensken och ytterligare cirka 600 personer fångna utan att klargöra vad de anklagas för, utan att ställa dem inför civil domstol och inte heller ge dem krigsfångestatus strider mot folkrätten, anser både Röda Korset och företrädare för den svenska regeringen.

- Men USA menar att man även enligt folkrätten har rätt att hålla fångar utan varken krigsfångestatus eller möjlighet att ställas inför en civil domstol, sade kabinettssekreteraren Hans Dahlgren i Agenda.

Svenske rättschefen till Washington

Han berättade att den svenske rättschefen inom kort åker till Washington för att diskutera det folkrättsliga läget med sina amerikanska kollegor.

- Så länge USA inte kan presentera någon godtagbar folkrättslig grund för att han ska hållas kvar så ska han släppas fri, säger Hans Dahlgren.

Caroline Olsson