Majoritet av svenskarna vill ha kärnkraft

NYHETER

En majoritet av svenskarna, 55 procent, vill behålla kärnkraften oförändrad eller bygga ut den. Det är första gången sedan folkomröstningen 1980 som flertalet är för kärnkraften, visar en enkät bland 1 000 svenskar, gjord av Sifo.

16 procent sträcker sig så långt att de vill att den omstridda energin byggs ut, skriver Svenska Dagbladet.

Opinionen har ändrats kraftigt sedan motståndet var som störst mot kärnkraften 1986, då åtta av tio ville lägga ned den efter katastrofen i Tjernobyl.

34 procent vill avveckla kärnkraften successivt medan sju procent vill göra det genast. Fem procent är tveksamma eller vet inte vad som bör ske.

Minnet av Tjernobyl har bleknat, anser professorn i statsvetenskap Sören Holmberg i Göteborg. Opinionen påverkas av vad som händer, nu är den upptagen av frågor om elförsörjning och priser.

Många unga vill ha en ny folkomröstning om kärnkraften. Det visar en annan fråga som Sifo ställt till 1 000 svenskar, rappor terar SvT:s Rapport.

I åldersgruppen 15-29 säger 54 procent ja till en ny omröstning, jämfört med 46 procent i hela befolkningen. Mest positiva är de unga kvinnorna, där 58 procent vill ha en ny omröstning.

Mest negativa är fyrtiotalisterna, främst medelålders män. Av dem säger 59 procent nej till en omröstning.

TT