”Agenter förberedde mordet i Stockholm”

Tommy Lindström: Antiapartheidkonferens kan ha använts som täckmantel

NYHETER

Sydafrikanska säkerhetsagenter kom hit veckan innan mordet på Olof Palme.

Under täckmantel av den stora antiapartheid-konferensen som då hölls rekognoserade de och förberedde mordet.

Den person som sedan sköt Olof Palme till döds fick alla nödvändiga uppgifter serverade när han anlände.

Så beskriver Rikskriminalens förre chef Tommy Lindström det scenario som han tagit del av i dokumenten som ligger till grund för det nya Sydafrikaspåret.

- Agenten som skickades från Sydafrika kommer till London helgen innan mordet och åker därifrån till Sverige. Helgen efter mordet åker han igen, säger Tommy Lindström till aftonbladet.se.

Veckan före mordet hölls den stora anti-apartheidkonferensen i Stockholm.

Det är troligt att det då också fanns andra personer från Sydafrika i Sverige, personer som representerade apartheidregimen.

- Folk från den vita regimen, det kan till och med varit sådana som infiltrerat konferensen, kan ha varit här och rekognoserat åt gärningsmannen, säger Tommy Lindström.

- Jag har sett ett mycket trovärdigt material. Mängder av material, inte i original men avfotograferat. Är det osant ligger det enormt mycket arbete bakom.

- Då måste det finnas ett starkt motiv att tjäna pengar. Eller att hämnas.

De pengar någon skulle kunna tjäna ligger i den stora belöning på upp till 50 miljoner kronor som finns att hämta för den som lämnar ett avgörande tips i jakten på Olof Palmes mördare.

Men Tommy Lindström utesluter inte möjligheten att någon eller några vill hämnas på den gamla apartheidregimen.

- Det är enligt det här materialet bara vita män som är inblandade i brottet, säger han.

I materialet finns både namn och födelsenummer på den person som är utpekad för mordet på Olof Palme. Så det finns möjligheter för de svenska utredarna att kontrollera om personen verkligen existerar.

Men som utredarna så många gånger påpekat så är det svårt att gå vidare om inte vapnet kommer till rätta.

- Ja jag tror det är avgörande.

Varför hittar man inte vapnet?

- Det är konstigt. Det vanliga är att mordvapnet slängs och att mördaren har ett annat att försvara sig med under flykten.

Men om vapnet är speciellt, om det varit en agent som använt en Magnum av ett annat fabrikat än det man tidigare förutsatt, kan det ha funnits anledning att ta med sig vapnet.

- Sydafrikanerna säger att det är ett annat vapen som använts än det man tidigare sökt.

- Om det här spåret stämmer är det en soldat som på order utfört mordet. Om det gjorts med ett vapen som använts av den sydafrikanska säkerhetstjänsten kan det ha varit så hett att han fått order om att ta med sig det hem.

Det kan vara i en rimlig förklaring till att vapnet aldrig återfunnits, en förklaring som passar in i det nya Sydafrikaspåret.

Tommy Lindström vill dock påpeka att det än så länge är spekulation.

Simone Söderhjelm

ARTIKELN HANDLAR OM