Manliga biskopskandidater mot homosexuella

Enda kvinnan helhjärtat positiv

NYHETER

Fem av de sex kandidaterna till biskopsvalet i Göteborg är negativa till att prästviga eller att till äktenskap viga homosexuella.

Bara en, den enda kvinnan bland kandidaterna,

är helhjärtat positiv till att homosexuella par ska få samma rättigheter som andra.

Det visar en enkät som EKHU, Ekumeniska homosexuella, gjort.

Om en vecka, den 27 januari, är det biskopsval i Göteborgs stift.

Inför valet har EKHO ställt frågor till biskopskandidaterna om deras syn på klimatet för homo- och bisexuella i svenska kyrkan. Frågorna handlar bland annat om möjligheten att ingå registrerat partnerskap i kyrkan och om kandidaternas syn på att prästviga homosexuella som ingått partnerskap.

Två av kandidaterna, Bo Brander och Kjell O Leijon, har inte alls svarat på enkäten trots att de fått påminnelse om den.

Anders Sjöberg svarar att hans samvete varken tillåter honom att prästviga homosexuella eller välsigna ingångna partnerskap.

Något mer tolerant är Carl Axel Aurelius som dock vill behålla de regler som gäller idag: partnerskap är den borgerliga, formella akten som sker i till exempel rådhus som sedan kan få välsignelse i kyrkan. Ingemar Söderström går en aning längre och vågar förespråka en kyrklig akt för homosexuella som skulle gälla som registrerat partnerskap.

Den enda som vill att homosexuella ska få gifta sig i en vanlig kyrklig vigsel, likadan som för heterosexuella par, är Margaretha Brandby-Cöster.

Hon skriver bland annat i sitt svar: ”Vårt problem som människor är inte att vi älskar för mycket utan att vi älskar för litet.”

Simone Söderhjelm