Så ska sjukskrivningarna minskas

Sjukersättning under max tre år före ny prövning

NYHETER

STOCKHOLM

Arbetsgivarna i den offentliga sektorn ska få betala upp till halva sjuklönen för sjukskrivna. Sjukersättning, tidigare förtidspension, får inte betalas ut under mer än tre år utan ny prövning.

Sjukskrivning på deltid ska vara förstahandsalternativ.

Det är några av arbetslivsministern Hans Karlssons förslag för att minska ohälsan i arbetslivet.

På sikt bör även arbetsgivare i den privata sektorn få ett ökat ansvar för sjuklön, men det blir i så fall i ett senare steg.

Efter åtta veckors sjukskrivning ska en ny läkare, med utbildning i försäkringsmedicin, göra en bedömning av om sjukskrivningen ska få fortsätta.

-Jag vill inte att människor ska gå onödigt länge sjukskrivna eller tappa kontakten med arbetslivet, sade Hans Karlsson när han presenterade förslagen på en pressträff på tisdagen, förslag som ska stoppa miljardrullningen i sjukförsäkringssystemet.

Försäkringskassan ska få hundra nya läkare, på halvtidstjänster, med särskild utbildning i försäkringsmedicin.

"Ska inte vara olika regler"

Förändringen – att arbetsgivarens får ta ett större ansvar – kommer till en början bara att gälla offentlig sektor.

Hans Karlsson är inte säker på om

förändringen så småningom ska gälla även den privata sektorn.

– Det är något som måste utredas.

Han säger dock:

– Det är ingen i det här förslaget som tycker att systemen fortvarigt ska vara olika på arbetsmarknaden.

Arbetslivsministern säger att det inte är konstigt att man börjar med den offentliga sektorn.

- Alla ser att sjuktalen är högre i offentlig sektor. Det kan vara viktigt och lättare att få in ett ekonomisk ansvar inom offentlig sektor , särskilt

som man inte har småföretagarproblematiken.

LO: "Det är inte tillräckligt"

LO:s andra vice ordförande Ulla Lindqvist anser att förslagen om ohälsa i arbetslivet inte är tillräckliga.

- Den största bristen är avsaknaden av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och därmed förebygga sjukskrivning, säger hon i en kommentar.

- Många av förslagen har poänger, men de angriper inte roten till den höga sjukfrånvaron, anser Lindqvist som efterlyser förslag som förbättrar arbetsorganisationen och ger de anställda ökat inflytande över sin arbetssituation.

"Större ansvar på de sjuka"

Svenskt Näringsliv tycker att en hel del är bra, att en del är dåligt och att vissa saker saknas.

-Det som är bra är att regeringen vill snabba upp sjukskrivningsprocessen och koppla den till arbetsförmåga. Att deltidssjukskrivning ska vara en norm är också bra, säger Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, utvecklingsansvarig för kompetensförsörjning och miljö vid Svenskt Näringsliv.

Direkt kritisk är hon mot att arbetsgivarna föreslås få ett utökat kostnadsansvar vid långtidssjukskrivningar. De 14 dagar som arbetsgivarna har ansvar för nu räcker.

Det hon saknar är ett förslag som lägger större ekonomiskt ansvar på den sjuka.

-Det sägs att samtliga aktörer ska ha goda incitament att förbättra situationen, men det saknas incitament för individen. Vi vet via ekonomiska utredningar att det är en otroligt stark koppling mellan ersättningsnivå och sjukskrivning.

Regeringens förslag

TT , Mattias Lundell