Pim Fortuyns politik lever vidare

Etablerade partierna har tagit över hans främlingsfientliga idéer

NYHETER

Hans parti är i det närmaste utrotat.

Men mer än högerextremisten Pim Fortuyns ande överlevde när han mördades. Hans främlingsfientliga idéer har tagits över av de etablerade partierna.

Samma mönster upprepas på andra håll i Europa.

Foto: AP
MÖRDAD Holländske högerextremistiske populisten Pim Fortuyn mördades men hans främlingsfientliga idéer har övertagits av de etablerade partierna.

När holländarna går till val i dag talar de etablerade partierna ett nytt språk.

För ett år sedan var invandrarproblematiken tabu. Ingen vågade ta i frågan. Ingen utom den skallige, moderne populisten Pim Fortuyn.

På några månader gick hans nybildade parti från 0 till 26 mandat i parlamentet, näst största parti och en plats i regeringen.

Glädjen blev kortvarig.

Fortuyn mördades av en djurrättsaktivist nio dagar före valet i maj.

Efterträdarna förstörde framgången med käbbel om ministerposter och egna fördelar. Regeringen sprack och inför nyvalet i morgon går LPF mot ett katastrofval. Partiet riskerar att förlora så gott som alla sina mandat.

Ingen skada skedd tycker säkert många.

Men det är bara halva sanningen.

Främsta skälet till partiets nedgång är inte det interna käbblet utan det faktum att de etablerade partierna tagit över många av LPF:s ståndpunkter.

Ingen sensation

Såväl högerliberalerna som socialdemokraterna driver nu frågor om att begränsa invandringen. Valrörelsen upptas helt av frågor om hur islams inverkan på det holländska samhället ska begränsas.

Krav som att alla invandrare ska lära sig holländska annars kastas de ut, förs fram. "Båten är full" - färre nya invandrare ska tas emot.

Exemplet Holland är ingen sensation. Senast var det Jörg Haiders parti som efter några år i regeringsställning mer än halverades. Interna bråk var ett skäl men minst lika viktigt var att kristdemokraterna och i viss mån socialdemokraterna "stal" Haiders hjärtefrågor.

Vågade inte ta i frågor

Väljarna hade inte genomgått en ideologisk förvandling till fascister.

Däremot var de missnöjda med att de etablerade partierna inte vågade ta i för väljarna viktiga frågor.

Två delvis motstridiga sanningar utkristalliserar sig:

Högerextrema eller högerpopulistiska partier klarar inte av att vara i maktställning. Deras löften krossas av den bistra verkligheten.

Etablerade partier som inledningsvis förkastar de populistiska idéerna är inte sena att göra dem till sina egna om det innebär att de kan sitta kvar vid makten.

Så vem vinner i slutändan?

Det kan se ut som om högervinden i Europa mojnat.

Men jag är inte säker på att Pim Fortuyn varit missnöjd om han kunnat följa dramat från sin grav.

Europas populister har ändrat inriktning på invandrarpolitiken

Wolfgang Hansson

ARTIKELN HANDLAR OM