Försvaret: Allt har varit lagligt

NYHETER

- Vi sysslar inte med olaglig verksamhet.

Försvarets materielverks informationschef Ulf Lindström förnekar att agenterna i Exico AB haft uppdrag att köpa stöldgods.

Foto: LASSE HEJDENBERG
RADARSYSTEMET GÖMS PÅ FLYGBASEN Det hemliga ryska radarsystemet, inom försvaret kallat projekt Ebbe, finns här på Malmens flygbas utanför Linköping där Johan Björklund står på vakt. Försvarets materielverk (FMV) gör tester med radarn i byggnad 223.

Här är frågorna som Aftonbladet ville ställa till FMV:s generaldirektör Birgitta Böhlin och styrelseordförande Jan Carling. De vill inte bli intervjuade utan hänvisar till Ulf Lindström.

1 1995 beställde FMV rysk radarutrustning "icke exportversionen" från det svenska företaget Exico AB, som skulle levereras på flygplatsen Sheremetjevo-2, Moskva. Hur mycket har FMV till dags dato betalat Exico eller dess ägare Claes Ebbe Alwén för utrustningen och följdleveranserna?

- Det är ingenting vi kommenterar.

2 Anser FMV att man kan komma över "icke exportversionen" av en rysk radar utan att göra sig skyldig till industrispionage eller använda andra tveksamma metoder?

- Vi kommenterar inte enskildheter eller innehållet i våra affär.

3 Varför avbröt inte FMV affärerna med Exico när det blev känt att Claes Ebbe Alwén dömts för ekonomisk brottslighet?

- Vi ska se till att våra affärsförbindelser fullföljs. Det finns ingen automatik i att kontakterna ska upphöra på grund att någon blir dömd. I det här fallet har man bedömt att kontakterna med företaget skulle fortsätta.

4 1998 och 1999 beställde FMV General Purpose Equipment (GP1, GP2 och GP4) från Exico AB. Fogades det till beställningen dokument som omfattas av kvalificerad försvarssekretess?

- Enligt vår uppfattning har FMV inte lämnat ut sådana dokument.

5 Har FMV i juni 2001 gett Roberth Winton i uppdrag att "säkra" dessa dokument?

- Enligt vår uppfattning har FMV inte gett Winton något uppdrag.

6 Har Roberth Winton efter 15 augusti 2001 rapporterat till FMV att han säkrat/inventerat dokumenten?

- Han har kontaktat FMV utan att vi begärt det. Han har agerat helt på eget initiativ.

7 Har FMV haft kännedom om att Exico betalat mutor, ersättning till ryska maffian och köpt stöldgods för att kunna fullgöra avtalen med FMV?

- Vi har för närvarande inga uppgifter om att det förekommit oegentligheter. Om konkursförvaltaren finner det i utredningen av Exico förutsätter vi att han gör en polisanmälan.

8 Aftonbladet ger i sina artiklar en bild av hur svenskt industrispionage bedrivits i Ryssland. Sysslar FMV med industrispionage?

- Industrispionage är inte acceptabelt. Vår uppfattning är att allting har skett på ett lagligt sätt.

9 Har kostnaderna och riskerna kring projekt Ebbe varit motiverade med hänsyn till slutresultatet?

- Det kommenterar vi inte.

10 Har kostnaderna och riskerna kring GP1, GP2 och GP4 varit motiverade med hänsyn till slutresultatet?

- Inga kommentarer.

11 Har FMV:s styrelse känt till hur Exico arbetat åt FMV?

- Jag tror inte styrelsen har känt till det hela vägen. Men före jul diskuterades Exico i styrelsen.

Läs också:

Per Lindelöw, Per-Ola Olsson

ARTIKELN HANDLAR OM