Dagens namn: Klemens
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Det här duger inte,Karlsson

Ministern ökar pressen på alla för att minska ohälsan

Tumskruvarna dras åt. På de sjukskrivna. På läkarna. På försäkringskassan. Och på arbetsgivarna.

Det är inte säkert att det är fel.

    Arbetslivsminister Hans Karlsson presenterade i går sina förslag för att minska ohälsan. Han vill bland annat se:

Ökade möjligheter till deltidssjukskrivning.

Offentliga arbetsgivare - stat, kommun, landsting - ska ha ansvar för mellan 15 och 50 procent av sjukpenningen efter de första 14 dagarna.

100 fler försäkringsläkare och förändrad sjukskrivningsprocess.

    Aftonbladet bad tre personer, som alla medverkade i Aftonbladets artikelserie "Det sjuka Sverige", att kommentera Hans Karlssons förslag.

Arbetslivsminister Hans Karlssons förslag möts av en proteststorm.   Arbetslivsminister Hans Karlssons förslag möts av en proteststorm. Grafik: PAUL WALLANDER

Sjukskrivningar och förtidspensioner är numera ett betydligt större problem än arbetslösheten. Under förra året var 800 000 borta från jobbet för att de var sjuka. 303 000 därför att de var utan jobb eller sysselsattes genom Ams.

Ohälsan är med andra ord inte längre en privatsak. Det är ett samhällsproblem. Och ett ekonomiskt problem eftersom en allt större del av statens budget går åt till att betala ut sjukpenning och sjukersättning, den nya termen för förtidspensioneringar. Förra året var summan 114 miljarder.

Låg aktivitet - hittills

Ett av socialdemokraternas främsta vallöften var att halvera det så kallade ohälsotalet. Men hittills har aktiviteten för att nå målet varit låg, på gränsen till obefintlig. Utöver ett fluffigt och okonkret 11-punktsprogram lanserat förra hösten har mycket litet hänt.

Men i går slog nye arbetslivsministern Hans Karlsson, tidigare avtalssekreterare på LO, till. Med besked. I korthet går hans förslag ut på att tumskruvarna dras åt. Inte bara på den sjuke. Utan också på arbetsgivaren, försäkringskassan, Ams och på läkarna.

Fokus ska helt enkelt flyttas. Från vad den sjukskrivne inte kan göra till vad han eller hon förmår åstadkomma.

Skur av invändningar

Det låter enkelt men är svårt. Det förutsätter nämligen att den låtgåmentalitet som präglar dagens utstämpling av människor från arbetslivet bryts.

 Den långtidssjuke måste inse att det är bättre att jobba deltid, eventuellt med förändrade arbetsuppgifter, än att gå heltidssjukskriven.

 Arbetsgivaren måste bereda plats för deltidssjukskrivna. Det blir jobbigt för många.

 Försäkringskassan måste vara mer aktiv än i dag. Men har de personal till det?

 Läkarna tvingas sluta slentriansjukskriva och istället bland annat motivera varför den sjukskrivne inte kan arbeta.

Karlssons förslag möttes av en skur av invändningar. Allt annat hade varit konstigt. De galopperande sjukskrivningarna är kontroversiella.

Kräver nya lösningar

Mesta kritiken gick ut på att förslagen är otillräckliga. De räcker inte för att uppfylla vallöftet och halvera sjukskrivningarna.

Är det relevant kritik? Inte särskilt. Ingen tror att det finns en enda lösning på problemet, det krävs ett batteri av åtgärder. Alltså borde det vara bättre att göra någonting överhuvudtaget än att sitta med armarna i kors.

Att förändra grundinställningen kommer att ta tid. Förutom på mönsterarbetsplatser, exempelvis akutmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm, är den långtidssjukskrivne ett problem. Inte en person som kan syssla med något annat. Och därmed betraktas, och behandlas, som frisk.

En allt äldre befolkning och ett hårdnande arbetsliv kräver nya lösningar. Hans Karlsson har presenterat förslag till några. Det finns fler.

Lena Mellin

Sjukskrivna eller förtids- pensionerade 2002

Arbetslösa eller sysselsatta genom Ams 2002

Kommentarer om förslaget:

Leif-Åke Josefsson

Anita Bergqvist, Holmsund,

ordförande för stödföreningen Soft för långtidssjuka, sjukskriven sedan 1994:

  Om deltidssjukskrivning: - Deltidssjukskrivning praktiseras väl redan i dag. Men det måste ju få avgöras av diagnosen. Är du utbränd, då går det inte. Finns inte en chans. Du måste bort från arbetsplatsen, kan inte vara där halva dan. Det är en omöjlighet.

  Om arbetsgivarna: - Men förslaget att offentliga arbetsgivare, kommuner och landsting, ska ta större ansvar är bra. Jag har ofta funderat över varför man inte tar till vara all den personal och all den kompetens som finns. Att man inte kan få arbeta med lite lindrigare uppgifter.

  Om läkarna: - Det är mycket tongångar nu om att man ser på oss långtidssjuka som att vi drar oss undan, att de misstror oss. Många har ju slitit ut sig under 90-talets nedrustningsperiod. Och nu ska de jagas. Det tycker jag är bedrövligt.

 

Birgitta Rolander, chef för Hälsa och välfärd på tjänstepensionsbolaget Alecta:

  Om deltidssjukskrivning: - I princip är det oerhört bra att folk är kvar i arbetslivet. Men sannolikt blir fler sjukskrivna nu. Om man kan sjukskriva till 25 procent, eller 75 procent, så blir det fler sjukfall. För vissa arbetsgivare kan det leda till rätt stora kostnader. Och man måste gå varsamt fram. Den som blir sjukskriven till 100 procent kan ju und-ra: - Vad fasen är det för fel på mig?

  Om arbetsgivarna: - Jag förstår inte varför man inte ger de privata arbetsgivarna samma möjlighet som de offentliga. Jag ser också en risk med drivkraften för offentliga arbetsgivare. De som går in med 50 procent under sjukpenningtiden, vad händer sedan när personen går över till sjukersättning? Jo, då upphör arbetsgivarens ansvar. Det finns en uppenbar risk att många kommer att gå in i sjuk-ersättning.

  Om läkarna: - Att allt detta ska genomföras från 1 juli 2003 oroar mig. Det är en ganska omfattande förändring. Och den här nya rollen som läkarna ska ha? Vem ska utbilda dem? Var ska vi ta dem ifrån? Risken finns att man forcerar fram något som det kan bli pannkaka av.

 

Eva Nilsson Bågenholm, andre vice ord-förande i Läkarförbundet:

  Om deltidssjukskrivning:

- Det är bra att inte i första hand sjukskriva på heltid. Men deltid kan bli ett

ganska fyrkantigt begrepp om man inte ser till att anpassa själva arbetsplatsen. Man kan ju bli sjukskriven från vissa arbetsuppgifter. Det finns de som kan jobba 100 procent om de bara får andra arbetsuppgifter.

  Om arbetsgivarna: - Jag tycker att det är helt felaktigt att man skiljer på olika arbetsgivare. Det är oerhört olyckligt. Det måste vara samma för alla. Vi vet inte att offentliga arbetsgivare är sämre än privata. I det offentliga har det varit många äldre och fler kvinnor under ett 90-tal med stora nedskärningar och slimmade organisationer.

  Om läkarna: - 100 nya försäkringsläkare på halvtid innebär 50 nya tjänster och det fyller en funktion. Men jag tycker det är synd att de inte föreslår att avstämningsmöten ska vara obligatoriska. Företagshälsovården är nyckelgruppen, inte försäkringsläkarna, för att få folk tillbaka i jobb. Vi hade gärna sett att de föreslagit en ökad satsning på företagshälsovården och kanske också ett obligatorium.

Förslagen i korthet - så ska långtidssjukskrivningarna bli färre

Deltidssjukskrivning ska vara normen.

Läkarintygen ska motivera vad arbets-oförmågan består i.

Läkarintygen ska motivera det medicinska syftet med sjukskrivningen.

Flerpartssamtal ska äga rum med den sjukskrivne och exempelvis företagshälsovården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Förtidspension, numera sjukersättning, ska beviljas för högst tre år i taget (gäller enbart dem som är yngre än 60 år).

Efter ett år avgör försäkringskassan om en person som varit sjukskriven i ett år ska ha sjukersättning (förtidspension) eller aktivitetsersättning.

Teknisk översyn av karensdagen som missgynnar bland annat skiftarbetande.

Ams och Riksförsäkringsverket ska komma med förslag om hur de kan samarbeta bättre till förmån för långtidssjukskrivna.

Det ska bli lönsamt för arbetsgivare att anstränga sig för att få tillbaka sjukskrivna i arbete. Möjligen ska offentliga sektorn gå före med en slags försöksverksamhet.

TIDIGARE ARTIKLAR:

"Äntligen gör regeringen något" Aftonbladets Lena Mellin om det föreslagna åtgärdspaketet.

Nytt förslag: Arbetsgivare inom offentliga sektorn ska betala sjukskrivning

Aftonbladets ledare onsdag: Underkänt regeringen Kampen mot ohälsan måste gälla hela arbetsmarknaden. 66 procent av läsarna har känt sig utbrända TCO-ordföranden: Det är fullkomligt oacceptabelt

Sverige sjukast i Europa Aftonbladet granskar varför en miljon svenskar är sjuka, utslitna och utbrända.

Ministern i går: Ams får ta över ansvaret

”Vi måste bli mycket mer modiga på arbetsplatserna” Aftonbladets reportrar chattade om utbrändhet och stress.

Här är Sveriges friskaste företag Friskvård blev en fullträff för Åke, 36

diskutera Vad kan man göra åt utbrändheten i arbetslivet?

Debatt: Sjukskrivningar botar inte ett sjukt samhälle.

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet