Ökad stress är priset för valfriheten

NYHETER

Sju av tio läsare på aftonbladet. se känner sig stressade inför kraven att välja elbolag, telebolag och PPM-fond.

Det visar resultatet av Dagens fråga på aftonbladet.se.

När elbörsens priser nu sjunker så rekommenderas elkunderna att vara aktiva, ha kontakt med ett elbolag och göra aktiva val.

Men två tredjedelar av läsare som svarat på snabbfrågan, känner sig stressade av att välja elbolag, teleleverantör och pensionsfonder.

Ofta är det svåra val som kräver tid, kunskap och intresse.

Tidigare skötte staten vår el. Då kom regelbundet en avläsare från det dåvarande Elverket och läste av siffrorna på mätaren som fanns i varje bostad. Räkningen som kom varje kvartal baserades på exakt den mängd hushållet gjort av med.

Det var enkelt för konsumenten men det innebar ingen valfrihet.

Idag kan vi välja. Det har sina för- och nackdelar.

Priserna sjönk

- När man avreglerade elmarknaden sänkte alla leverantörer sina priser. Men sen köpte alla de stora upp de små bolagen och nu är det tre stora bolag som äger allt, säger Lotta Gröning, politisk chefredaktör på Norrländska Socialdemokraten.

Hon anser att den totala avregleringen av marknaden har minskat konkurrensen.

- Marknaden har tagit över. Se på bussbolagen, förr fanns det 112 småbolag, idag dominerar tre bolag marknaden. Marknaden tvingar fram karteller och de små bolagen försvinner.

Lotta Gröning har inte själv gjort några val av elbolag och teleleverantör. Pensionsfonder tog hon fem minuter på sig för att välja.

- Nej, jag försökte inte gå in och kolla hur det stod till med företagen. Det är ändå turen som avgör.

- Om det verkligen fanns valfrihet för pensionerna så skulle man kunna sätta sina pensionspengar i till exempel statliga obligationer. Nu kan vi bara välja i vilka aktiefonder vi ska satsa våra pensionspengar. Och de pengarna är riskkapital.

Medhåll - men inte av alla

Alla håller inte med Lotta Gröning. På längre sikt blir fördelarna större, tror Gunilla Nyström, privatekonom på SEB.

– Jag förstår att många känner sig stressade. Vi står fortfarande kvar med ena foten kvar i folkhemmet där farbror Staten tog hand om allt. Det är svårt på kort sikt att se att det sannolikt var dyrare än konkurrensutsättning, säger hon.

– På sikt kommer detta bli bättre och billigare, men än så länge lever vi i en brytningstid.

Dyrare efter bolagsbyte

Gunilla Nyström ser dock ett stort problem med att systemskiftet kom just nu.

– Vi skulle välja elbolag – och då fick vi högre elpriser än någonsin. Vi skulle få välja till PPM – och det var precis innan det värsta börsfallet sedan 1930.

Hon tror att den ökade valfriheten på sikt kommer att ge både bättre priser och kvalitet.

– Mycket handlar om att det tar tid. Men man kanske hör att grannarna byter elbolag och får ned priset si eller så mycket. Man kanske själv gör ett val och ser att det blev billigare – och upptäcker att det inte är så krångligt.

Simone Söderhjelm, Mattias Lundell