Sex, chattande, e-post och spel

Så använder ungdomar internet

NYHETER

När barnen lär sig internet sker det långt bortom insyn eller inflytande från föräldrar eller andra vuxna. Sex, chattande, e-post och spel är vad som lockar unga ut på nätet, visar en stor norsk undersökning av vad unga gör på internet och hur de kommer dit.

"Jag tror inte att föräldrarna har en aning om vad barnen gör på nätet. Inte om chatt och sånt i alla fall", säger en av de ungdomar som deltog i den norska studien över internetvanor bland unga mellan 12 och 15 år.

Forskarna konstaterar i sin undersökning att internet lockar pojkar och flickor på olika sätt. Vilket av könen ungdomarna tillhör påverkar mer än till exempel åldern hur nätet utnyttjas. Flickorna kommunicerar på nätet via e-post och chattsidor i större utsträckning än pojkarna, som i stället spelar spel och letar efter porrsidor. I pojkarnas värld ger det dessutom på ett annat sätt status att ha en hög internetkompetens än bland flickor.

Internet beskrivs av många i undersökningen som den största teknologiska revolutionen sedan telefonen. Nätet gör det möjligt att själv välja hur mediet ska nyttjas och vilka tjänster den enskilde använder. Det blir ett individuellt verktyg för kommunikation över hela världen. Men möjligheterna beskrivs i rapporten också som de största hoten. Med tillgången på information följer också möjligheten att sprida eller söka efter på olika sätt olämpligt material.

Ett kaos

Medan innehållet i radio och tv debatteras överallt i samhället, används internet efter eget huvud och vid sidan av samhällets normer och regler.

"Internet är ett kaos av möjligheter och fallgropar", skriver rapporten.

Enligt en annan undersökning, av den norska biografbyrån, ser 80 procent av den norska befolkningen faror med barns internetanvändning. Men trots farhågorna har bara 50 procent av barnfamiljerna några regler för vad barnen får göra på nätet.

Å andra sidan tycks åtminstone pojkarna strunta i reglerna. Datorn står till motsats från tv:n på en undanskymd plats. Nätets anonymitet inbjuder till att bryta mot reglerna, konstaterar rapporten.

Pappa lär

Den enda gång föräldrarna tycks ha inflytande över internetanvändandet är när de unga ska använda det första gången. Då är det pappa som hjälper till, men snart utvecklas internetanvändandet utifrån vad de unga lär av varandra. Föräldrar, lärare och andra vuxna bjuds inte in i denna värld och har åtminstone i Norge inte kunskap nog för att själva sätta sig in i utvecklingen.

Bara åtta procent av norrmännen har en aning om var de ska söka sig för att skaffa kunskap om internet, visar norska biografbyråns undersökning.

Normupplösning

Utan de vuxnas kunskap och möjlighet att påverka internetvanorna förstärks enligt ungdomsundersökningen den skandinaviska trenden att ungdomar söker sig till den egna gruppen. Familjetraditioner och samhällsvärderingar om till exempel demokrati försvinner i en individualiserad livsstil.

"Internet blir ett medel att etablera en oberoende identitet", skriver rapporten. Den frågar sig vem som är ungdomarnas vägvisare ut på nätet och hjälper dem att skilja på bra och dåligt innehåll.

Anders Lignell/TT

ARTIKELN HANDLAR OM