Persson gör EU allt mäktigare

Svenska beslut bidrar till ett alltmer centralstyrt Europa

NYHETER

BRYSSEL

Göran Persson säger att han kämpar mot ett mera centralstyrt EU.

Men sen Sverige blev medlem 1995 har alltfler beslut fattats i Bryssel.

Foto: MATS STRAND
lovade mindre centralstyrning Göran Persson har flera gånger sagt att han kämpar emot ett mera centralstyrt EU. Men de beslut som Sverige deltagit i har alla givit Bryssel större makt.

EU håller på att stöpas om. En brännande fråga är hur centralstyrt EU ska vara. Med munnen säger regeringen att den är emot centralism. Men inget beslut som Sverige har deltagit i har bidragit till minskad makt för EU. Tvärtom.

Gemensamt försvar

I Amsterdamfördraget i juli 1997 skrev Persson under på att EU kan bilda ett gemensamt försvar och att man siktar på ett unionsmedborgarskap.

I Luxemburg i december samma år gick Persson med på att samordna den ekonomiska politiken i EU.

I Tammerfors, oktober 1999, godtog Persson att EU tog ett jättekliv mot att skapa ett gemensamt rättssystem.

I Nice, december 2000, skrev Persson under på att ett enskilt land inte kan stoppa EU:s utveckling förutom på två områden, skatter och socialpolitik. Majoritetsbeslut blev regeln för ytterligare 40 områden.

Ny maktfördelning

- Vi gick inte in i EU för att motverka den. Det har aldrig varit vår roll, säger Lena Hjelm-Wallén, regeringens representant i EU:s framtidsgrupp.

Konventet ska i sommar lämna fram ett förslag till ny maktfördelning i EU. Det ska översättas i en grundlag. Allt tyder på att EU kommer att få ännu mer makt. Det tycker Sverige är bra. Särskilt när det gäller sociala frågor, asyl och integration, brottsbekämpning bör EU få mer makt.

Emily von Sydow