Schyman ber sina partikamrater om förlåtelse

Här är hela brevet från Gudrun till partikamraterna

NYHETER

Gudrun Schyman ber sina partikamrater om ursäkt om ursäkt i ett elektroniskt brev.

– Min önskan är att ni tror på mig när jag säger att jag inte gjort det av snikenhet, skriver partiledaren.

Här är brevet i sin helhet:

Om felaktigheterna i min deklaration.

Min deklaration för 2001 innehöll många brister och felaktigheter. Bland annat har jag gjort avdrag för kostnader som vänsterpartiet och riksdagen ersatt mig för. Självklart borde jag ha kontrollerat mina uppgifter bättre. Skattemyndigheten har nu gjort den kontroll som jag borde ha gjort. Jag har varit slarvig och begått ett stort fel.

Jag har förståelse för om människor är kritiska och tycker att mitt agerande inte stämmer med den politik jag och vänsterpartiet står för när det gäller skatter på höga inkomster. Jag tjänar bra och borde vara noggrann med att betala min skatt.

Bakgrunden till att det blev så här är att jag hade ont om tid när jag skulle deklarera. Därför tog jag mig inte den tid som krävdes för att gå igenom deklarationen. Jag fick hjälp med deklarationen, men borde ha gått igenom materialet bättre själv. Eftersom jag inte hade tid borde jag självklart ha begärt uppskov med deklarationen. Det var dumt och oansvarigt av mig att lämna in deklarationen i det skicket.

Nu frågar många mig om jag ska sitta kvar som partiledare. Den frågan kan bara vänsterpartiets medlemmar avgöra. Jag inser att mina misstag drar uppmärksamheten bort från det viktiga politiska arbete som vänsterpartiet bedriver, och att detta minskar min trovärdighet. Min önskan nu är att vänsterpartiets medlemmar tror på mig när jag säger att jag inte gjort detta av snikenhet.

Gudrun Schyman