”Det här är allvarligt”

NYHETER

Lars Ohly, 46,

riksdagsledamot,

utrikesutskottet,

sitter i VU.

Vad anser du om

Schymans skatteaffär?

- Det här är allvarligt och det är bra att det uppmärksammas. Hon har helt klart misskött sin deklaration. Man utdömer inte en straffskatt i den här storleksordningen om man har skött sig.

Har du fortfarande förtroende för henne?

- Jag litar på det Gudrun säger att det inte har varit uppsåtligt för att tillskansa sig fördelar. Vi ska sköta oss precis som alla andra och när vi missköter oss så ska vi vara beredda att reda upp det och det hoppas jag och tror att Gudrun gör.

Tasso Stafilidis, 31, ledamot

lagutskottet.

Vad anser du om

Schymans skatteaffär?

- Ojojoj " jag är inte insatt i frågan. Jag vill vänta och se. Det blir intressant att kommentera när man ser hur Gud-run yttrar sig. Stämmer de här uppgifterna är det så klart väldigt allvarligt.

Har du fortfarande förtroende för henne?

- Jag har ju det. När den här saken kommer att klaras ut, och om det då visar sig att felaktigheterna stämmer, har jag ju all anledning att fundera över det. Det låter väldigt allvarligt.

Owe Hellberg, 49, ledamot bostadsutskottet.

Vad anser du om

Schymans skatteaffär?

- Inga kommentarer. Det är svårt att dra slutsatser på stående fot. Jag tycker att alla ska göra rätt för sig.

Har du fortfarande förtroende för henne?

- Jag har förtroende för Gudrun Schyman. Jag vill följa det här först. Men jag tycker att alla ska göra rätt för sig. Så är det. Vi är ett parti som värnar om skattesystemet och det samhälle vi har, hur det är uppbyggt. Då ska vi också se till att vi gör rätt för oss. Att alla ska göra rätt för sig.

Camilla Sköld Jansson, 45,

ledamot arbetsmarknads- utskottet.

Vad anser du om

Schymans skatteaffär?

- Det är sånt som inte får hända. Hon ringde tidigare i kväll, Gudrun, så jag var förvarnad även om jag inte har alla detaljer. Hon säger själv att hon slarvat, haft för dåligt med tid och sedan överlämnat deklarationen till någon annan. Och sen inte kollat upp. Det är jättetråkigt.

Har du fortfarande förtroende för henne?

- Jovisst. Hon är ju så mycket, mycket mer. Känner man Gudrun, så tror jag nästan alla kommer till den slutsatsen. Jag kommer definitivt till den slutsatsen.

Pernilla Zethraeus, 40, partisekreterare.

Vad anser du om

Schymans skatteaffär?

- Jag har inte brytt mig om att sätta mig in i detaljer. Det får Gudrun kommentera. Vad som hänt och hur det kunde hända.

Har du fortfarande förtroende för henne?

- Ja, jag har förtroende för henne. Hon ser ju och är medveten om att detta är ett fel som begåtts. Jag ser ingen anledning att ompröva mitt förtroende för henne på den här grunden.

Per Rosengren, 51, riksdagsledmot, skatteutskottet.

Vad anser du om

Schymans skatteaffär?

- Jag tycker inte det här är bra, så här slarvig får man inte vara som politiker.

Har du fortfarande förtroende för henne?

- Som politiker har jag förtroende för

Gudrun Schyman, men inte som deklarationsskyldig. Hon stärker ju inte sina aktier inför medlemmarna i det här avseendet.

Marie Engström, 49, ledamot av skatteutskottet.

Vad anser du om

Schymans skatteaffär?

- Nämen oj. Det låter allvarligt. Det är inget bra sätt att hantera sin ekonomi.

Har du fortfarande förtroende för henne?

- Detta är naturligtvis inte bra. Jag måste försöka tränga in i vad det här egentligen handlar om. Men det är klart att det påverkar förtroendet för en partiledare när något sådant här händer.

Ali Esbati, 26,

ordf Ung vänster.

Vad anser du om

Schymans skatteaffär?

- Jag har inga som helst kommentarer om Gudruns personliga skatteinbetalningar. Vad som är giltiga avdrag eller inte är en sak mellan

Gudrun och skattemyndigheten.

Staffan Norberg, 46, VU-ledamot, kommunalråd,

Södertälje.

Vad anser du om

Schymans skatteaffär?

- Att göra avdrag som visar sig vara felaktiga för att man inte kan lagen, det har nog de flesta gjort. Men om hon drar av för kostnader som hon inte har haft eller undanhåller fakta i deklarationen så är det bestickande.

Har du fortfarande förtroende för henne?

- Jag brukar inte uttala mig förrän allt är utrett och klart. Jag vill gärna höra vad Gud-run själv har att säga i frågan.

Ingrid Burman, 50, ordförande i socialutskottet.

Vad anser du om

Schymans skatteaffär?

- Det är mycket olyckligt. Det visar att vi inte har sett till att Gudrun har stöd och hjälp när det gäller redovisning. Hon har inte haft kontroll på sina utlägg för hon lever i en mycket turbulent tillvaro.

Har du fortfarande förtroende för henne?

- Ja. Jag vet vilken seriös människa hon är. Men det innebär inte att hon har rätt att slarva med det vardagliga ansvarstagande som åligger var och en i Sverige. Om hon inte klarar det själv måste vi se till att hon får stöd och hjälp.

Mats Einarsson, 43, ledamot av konstitutionsutskottet.

Vad anser du om

Schymans skatteaffär?

- Jag har svårt att säga någonting innan jag har satt mig in i det här. Klart är att de skatteregler som finns ska följas. Det kan uppstå oklarheter när man yrkar avdrag men då får man finna sig i skattemyndighetens beslut.

Har du fortfarande förtroende för henne?

- Ja. Innan jag vet mer om detta påverkas inte mitt förtroende för henne. Men man ska inte ens försöka göra avdrag om man inte tror att det ligger inom reglerna. Har Schyman handlat på något annat sätt är det inte bra.

Läs också:

Elisabeth Lindham, Jessica Ritzén, Leif-Åke Josefsson