Dagens namn: Tore, Tor
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Fem frågor till FMV - bara två får svar

MALMÖ Försvarets materielverks styrelse informerades inte om att man skulle skaffa "icke-exportversionen" av en rysk flygjaktradar.

Aftonbladet ställde fem frågor till styrelseledamöterna i FMV. I den mån de svarade hänvisade de till styrelseordförande Jan Carling, generaldirektör i Förvaltningsexportutredningen.

    Jan Carling svarar på två frågor:

1 När fick FMV:s styrelse reda på samarbetet med Exico AB?

- Styrelsen fick en redogörelse den 17 december förra året. Under förra sommaren diskuterade styrelseordföranden och FMV:s generaldirektör Birgitta Böhlin frågan vid ett antal tillfällen.

2 Borde den här frågan ha diskuterats tidigare i styrelsen?

- Nej, det har varit tillräcklig information.

    Frågorna Jan Carling inte svarar på är:

3 Tror du att det går att komma över "icke exportversionen" av ett ryskt radarsystem utan stöld eller andra tveksamma metoder.

4 Tycker du att FMV bör göra den här typen av affärer med brottslingar?

5 Om radarn är stulen, tänker ni lämna tillbaka den till Ryssland?

    I FMV:s styrelse sitter även generaldirektör Birgitta Böhlin, professor Ann-Christine Albertsson, Kungliga Tekniska högskolan, generaldirektör Bengt Anderberg, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, Bengt-Owe Anderberg, vd i Sveriges allmännyttiga bostadsföretag Sabo, och avdelningschef Monica Widegren, Konkurrensverket.

Per-Ola Ohlsson, Per-Lindelöw
SENASTE NYTT

Nyheter

Visa fler
Om Aftonbladet