Falska intyg - från staten

Svenske spionen fick tillstånd att tillverka allt - utom atombomber

1 av 4 | Foto: ANDRÉ DE LOISTED
"VAPENVERKSTADEN" Här, i en vanlig bostadsfastighet på Vitemöllegatan i Malmö, fick Roberth Winton tillstånd av ISP att tillverka krigsmateriel. När Säpo gjorde husrannsakan i enrumslägenheten hittades 15 vapen, bland annat flera kpistar och automatkarbiner.
NYHETER

Aftonbladet kan i dag avslöja att de statliga vapeninspektörerna i ISP medverkade i det svenska industrispionaget.

ISP gav falska tillstånd och skrev falska intyg för att underlätta agenten Roberth Wintons uppdrag utomlands.

- Det här skadar ISP:s trovärdighet, säger freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell.

Inspektionen för strategiska produkter, ISP, är en garant för att Sverige och svenska företag följer internationella överenskommelser om krigsmateriel.

Samtidigt har ISP medverkat i det svenska industrispionaget som innebär stöld och smuggling av krigsmateriel från Ryssland.

Roberth Winton, den svenske spionen som Aftonbladet skrev om i går, fick den 8 juli 1998 tillstånd av ISP att modifiera kpist m/45B och pistol Glock för användning av attackdykarförband.

Raketer och stridsplan

Tack vare det tillståndet kunde han helt lagligt köpa flera kpistar och automatkarbiner - vapen som han tidigare nekats licens för av polismyndigheten i Skåne.

Men det räckte inte. Roberth Winton ville ha ett betydligt mer långtgående tillstånd av ISP. Han ville ha tillstånd att tillverka raketer, krigsfartyg och stridsplan.

Den 16 mars 2001 gjorde han ett besök på ISP och träffade bland andra ställföreträdande chefen, överste Stefan Hanson.

Vid besöket förklarade han att han skulle hjälpa Försvarets materielverk, FMV, att ta in en del materiel till Sverige och att han behövde tillståndet "för att kunna visa upp det för främmande makt". Han bad också om att få det översatt till engelska.

"Fabriken": en etta

Aftonbladet kan nu avslöja att han ville att hans tillståndsansökan skulle sekretessbeläggas "för att inte skada den egentliga verksamheten är det viktigt att tillståndet förses med hemligstämpel".

Den 18 april 2001 fick han tillståndet till tillverkning av robotar och raketer, men även krigsfartyg och stridsflygplan. Winton uppgav att tillverkningsadressen var Vitemöllegatan i Malmö, adressen gick till en enrumslägenhet i ett vanligt bostadshus.

"Många olika syften"

Men tillståndet var falskt så till vida att det aldrig var meningen att någon tillverkning skulle ske, vilket vapeninspektörerna på ISP kände till.

Syftet var att underlätta Roberth Wintons industrispionage.

ISP krävde ingen ytterligare dokumentation av Roberth Winton och gjorde aldrig någon kontroll hos FMV.

Överste Stefan Hanson förnekar att ISP skriver ut falska intyg.

- Mer kan jag inte säga eftersom det här handlar om Sveriges säkerhetspolitik och är sekretessbelagt, säger han.

Men om syftet aldrig var att tillverkning skulle ske var tillståndet falskt.

- Vi ger tillstånd av många olika syften. Ett kan vara att vi ska kontrollera att krigsmateriel inte vidareexporteras.

ISP:s generaldirektör Lars-Hjalmar Wide säger att han inte känner till varför tillståndet gavs.

- Det där hände före min tid vid myndigheten och det kan jag inte kommentera. Min enda åtgärd har varit att dra in Wintons tillstånd, säger han.

Samtidigt säger Lars-Hjalmar Wide att han inte tycker att det är fel att Sverige bedriver underrättelseverksamhet.

"Utanför försvaret"

På frågan om det är meningen att ISP som en tillståndsmyndighet ska delta i underrättelseverksamhet genom att ge falska tillstånd svarar han.

- Det beror på omständigheterna.

Förre överbefälhavaren Owe Wiktorin är av en annan uppfattning:

- Som ÖB skulle jag inte ens ha drömt om att påverka vapeninspektörerna. Deras verksamhet ligger utanför försvaret.

Kammaråklagare Mikael Hansson och överåklagare Sven-Erik Alhem har begärt hos åklagarmyndigheten i Stockholm att misstankarna om falska intyg utreds.

Men trots att ISP bara ligger tvärsöver gatan från åklagarmyndigheten i Stockholm har ingenting hänt sedan oktober förra året.

Polisen har inte gett åklagare Åke Hasselroth några resurser att utreda misstankarna.

Även justitieombudsmannen JO har inlett en granskning om ISP:s sätt att skriva intyg.

Brott mot krigsmateriellagen kan ge fängelse eller böter

AFTONBLADET IGÅR:

Läs också:

Per Lindelöw, Per-Ola Olsson